Mã số thuế doanh nghiệp tại Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ KKP

Mã số thuế: 0313986937
Địa chỉ: 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH T&G Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313446177
Địa chỉ: 246/40A11 - 246/40A13 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Tư VấN XâY DựNG KATI

Mã số thuế: 0313983615
Địa chỉ: Căn hộ 4.2.E2 Chung Cư Mỹ Đức, Hẻm 220, đường Xô Viết Nghệ T, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU PHươNG KHANG

Mã số thuế: 0313962679
Địa chỉ: Số 300/90H Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư QUốC Tế ĐạI THắNG

Mã số thuế: 0313961227
Địa chỉ: 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư MINH VIệT LONG

Mã số thuế: 0313934248
Địa chỉ: 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ CLOUDY

Mã số thuế: 0313933533
Địa chỉ: 266/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tự Động An Việt

Mã số thuế: 0313909749
Địa chỉ: 124/35/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tố Sương

Mã số thuế: 0313907124
Địa chỉ: B2 1506, City Garden, 59 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Con Cáo Logistics

Mã số thuế: 0313906385
Địa chỉ: 23/5B Nguyễn Văn Lạc, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư 87 (NTNN)

Mã số thuế: 0313905769
Địa chỉ: 87D Đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Tinh Hoa

Mã số thuế: 0313883882
Địa chỉ: 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Agape

Mã số thuế: 0313883561
Địa chỉ: 124/19 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phúc Hưng Long

Mã số thuế: 0313813740-001
Địa chỉ: 625/4A, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo Toob

Mã số thuế: 0313870795
Địa chỉ: 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Công Nghiệp An Giang

Mã số thuế: 0313864921
Địa chỉ: 180/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH V - Creates

Mã số thuế: 0313864167
Địa chỉ: 548/39/14 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Knc

Mã số thuế: 0313859840
Địa chỉ: 206/72 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sa Việt

Mã số thuế: 0313852669
Địa chỉ: 168 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Sài Gòn

Mã số thuế: 0313839587
Địa chỉ: 548/19 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Định Gia

Mã số thuế: 0313828627
Địa chỉ: 220/50A/20A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phúc Hưng Long

Mã số thuế: 0313813740
Địa chỉ: Số 294/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Đồng Thủy

Mã số thuế: 0313812842
Địa chỉ: Căn hộ B1-2301 City Garden, Số 59 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Vệ Sinh Thịnh Phát

Mã số thuế: 0313801470
Địa chỉ: 7/8 Nguyễn Văn Lạc, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Thương Mại Dịch Vụ Lê Phan

Mã số thuế: 0313797584
Địa chỉ: 286 Xố Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu Bảo Sơn Nam

Mã số thuế: 0313796911
Địa chỉ: 274 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Công Nghiệp Thăng Long Nam

Mã số thuế: 0313795851
Địa chỉ: 180/17A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Anh Thông

Mã số thuế: 0313793519
Địa chỉ: 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng 68

Mã số thuế: 0313791399
Địa chỉ: 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Thịnh Duy

Mã số thuế: 0313787152
Địa chỉ: 300/35 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh