Mã số thuế doanh nghiệp tại Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MUA MAY BáN ĐắT

Mã số thuế: 0313998234
Địa chỉ: 46/10/22 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG SLA DESIGNERS VIệT NAM

Mã số thuế: 0313994166
Địa chỉ: 220/9 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH KANIN

Mã số thuế: 0313993772
Địa chỉ: 237/8 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Bị FUWES

Mã số thuế: 0313992137
Địa chỉ: 217/26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH RENTAHOLIC

Mã số thuế: 0313992017
Địa chỉ: 195/101 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HAN VIệT NAM

Mã số thuế: 0313989984
Địa chỉ: 67/57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH UNIBOT VIệT NAM

Mã số thuế: 0313988116
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Thanh Niên, 236/10 Điên Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DU LịCH ĐạT THàNH THịNH

Mã số thuế: 0313447075
Địa chỉ: 192/2/8 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHâN PHốI MQ

Mã số thuế: 0313982509
Địa chỉ: 46/15 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư LASCO

Mã số thuế: 0313965775
Địa chỉ: 130/7 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ KINH DOANH HOàNG HảI

Mã số thuế: 0313964556
Địa chỉ: 93/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư THàNH TRUNG TíN

Mã số thuế: 0313963231
Địa chỉ: 4 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SAM INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0313955110
Địa chỉ: Số 144/32A, Đường Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ SửA NHà 24H

Mã số thuế: 0313885167-001
Địa chỉ: 11/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư XâY DựNG áNH BạC

Mã số thuế: 0313953882
Địa chỉ: 93/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI TMT TRUST

Mã số thuế: 0313950401
Địa chỉ: 155/48B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH DU LịCH CùNG ĐI

Mã số thuế: 0313938732
Địa chỉ: 52A Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU VBAY BIO

Mã số thuế: 6001512428-001
Địa chỉ: 258 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XăNG DầU HợP TRườNG THàNH

Mã số thuế: 0313929801
Địa chỉ: 101B/23 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đồng Dương

Mã số thuế: 0313923951
Địa chỉ: 155/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hà Quảng

Mã số thuế: 0313923870
Địa chỉ: 217/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Trái Cây Mai Ka

Mã số thuế: 0313922531
Địa chỉ: 61/7 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Bm Windows

Mã số thuế: 0313919539
Địa chỉ: Số 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Manta Communication Solutions

Mã số thuế: 0313921016
Địa chỉ: 430/27/7G Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Long

Mã số thuế: 0313913262
Địa chỉ: 133/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Bay

Mã số thuế: 0312128943-001
Địa chỉ: 430 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Hiệp Lực

Mã số thuế: 0313902398
Địa chỉ: 318/14 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản Nguyên Hải

Mã số thuế: 0313900619
Địa chỉ: Số 129 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dongsin Vina

Mã số thuế: 0313898818
Địa chỉ: Tầng 01 Tòa nhà số 145 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH ứng Dụng Và Công Nghệ Sinh Học Nexbio

Mã số thuế: 0313894605
Địa chỉ: 258 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh