Mã số thuế doanh nghiệp tại Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VậN TảI DU LịCH TâN KHảI HOàN

Mã số thuế: 0313992320
Địa chỉ: 228 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAY MặC HâN TIếN

Mã số thuế: 0313987930
Địa chỉ: 334/96/12 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HUYềN PHươNG MINH

Mã số thuế: 0313988028
Địa chỉ: Số 290/40/15 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ THựC PHẩM LươNG GIA

Mã số thuế: 0305444715-002
Địa chỉ: 117A Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ Mã LONG

Mã số thuế: 0313982474
Địa chỉ: 450B Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NEXUS QĐ

Mã số thuế: 0313979633
Địa chỉ: 204 Đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHáT TRIểN BầU TRờI XANH

Mã số thuế: 0313979418
Địa chỉ: 330A/2 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH YEOUN DAM

Mã số thuế: 0313974748
Địa chỉ: 135/17/50 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THể THAO LINH ANH

Mã số thuế: 0313969829
Địa chỉ: 107/56 Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH Tư VấN KIếN TRúC Đô THị MIềN NAM

Mã số thuế: 0313959242
Địa chỉ: 662/145 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MáY CHế BIếN Gỗ SONG PHươNG

Mã số thuế: 0313956121
Địa chỉ: Số 222/46 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI DươNG PHúC

Mã số thuế: 0313952261
Địa chỉ: Số 447/12B Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ANOVIE

Mã số thuế: 0313942979
Địa chỉ: Số nhà D16, đường Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐèN 365

Mã số thuế: 0313942577
Địa chỉ: 214/39A Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH PHầN MềM TIN HọC VIệT NHâN

Mã số thuế: 0313941728
Địa chỉ: 302/2 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN VIRTUAL DESIRE EVENT

Mã số thuế: 0313940971
Địa chỉ: 106-108 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH - CôNG TY Cổ PHầN GIáM ĐịNH HDC

Mã số thuế: 0106231060-002
Địa chỉ: 155B Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Aha

Mã số thuế: 0313921859
Địa chỉ: 160/25/27J Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Nhà Văn Hóa Lao Động Quận Bình Thạnh

Mã số thuế: 0313919578
Địa chỉ: 290 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Ngói Đỏ

Mã số thuế: 0313919472
Địa chỉ: 190/37 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Và Thương Mại Sbc - Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0900255554-001
Địa chỉ: 160/25/7 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kim Xuân Đại Nha

Mã số thuế: 0313911226
Địa chỉ: 354B Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Thành Long Phát

Mã số thuế: 0313911113
Địa chỉ: 347/20/12 đương Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Quản Lý Xanh

Mã số thuế: 0313911709
Địa chỉ: 20/1 Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Quảng Cáo Minh An

Mã số thuế: 0313905896
Địa chỉ: 153/3 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Vận Tải Khương Duy

Mã số thuế: 0313901965
Địa chỉ: 89/20 Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ La Nina

Mã số thuế: 0313899642
Địa chỉ: 70/23 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Gia Súc Thiên Thành

Mã số thuế: 0313892407
Địa chỉ: 206A Đường Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đại Kim Mộc

Mã số thuế: 0313893489
Địa chỉ: 261/40/15R Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sdlogic

Mã số thuế: 0313892982
Địa chỉ: 408/6/10 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh