API dành cho nhà phát triển ứng dụng

Dulieucongty.com cung cấp API (Application Programming Interface) cho các nhà phát triển ứng dụng truy xuất cơ sở dữ liệu hơn 1.000.000 thông tin doanh nghiệp đăng kí hoạt động tại Việt Nam

Dữ liệu được tổng hợp và cập nhật tự động. Api được cung cấp dưới dạng miễn phí và trả phí tùy vào số lượng yêu cầu (request) truy xuất thông tin. Bạn hãy đăng kí tại đây để biết thêm thông tin bảng giá cũng như hướng dẫn sử dụng

Các ngôn ngữ hỗ trợ Java, Node, PHP, Python, Objective-C, Ruby, .Net