CôNG TY TNHH MTV XâY LắP ĐIệN KHáNH HưNG

  • Tên giao dịch:
  • Địa chỉ: Số 501, khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
  • Giám đốc: Lê Thanh Diện
  • Giấy phép kinh doanh: 01-01-2016 | Ngày cấp: 2016-08-09
  • Mã số thuế: 1501055428
  • Ngày hoạt động: 2016-08-09
  • Hoạt động chính: CôNG TY TNHH MTV XâY LắP ĐIệN KHáNH HưNG - 1501055428
  • Điện thoại
(Lưu ý: Thông tin trên có tính chất tham khảo)