CôNG TY TNHH MTV KHOA HọC NôNG NGHIệP VIệT - MEKONG

  • Tên giao dịch: VAS - MK CO., LTD
  • Địa chỉ: Số 74/4 đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
  • Giám đốc: Thân Trọng Nghĩa
  • Giấy phép kinh doanh: 01-01-2016 | Ngày cấp: 2016-09-07
  • Mã số thuế: 1501056446
  • Ngày hoạt động: 2016-09-07
  • Hoạt động chính: CôNG TY TNHH MTV KHOA HọC NôNG NGHIệP VIệT - MEKONG - 1501056446
  • Điện thoại
(Lưu ý: Thông tin trên có tính chất tham khảo)