CôNG TY TNHH MTV Tư VấN XâY DựNG ĐạT LUâN

  • Tên giao dịch:
  • Địa chỉ: Số 166 đường Nguyễn Văn Lâu, khóm 5, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
  • Giám đốc: Lê Đạt Luân
  • Giấy phép kinh doanh: 01-01-2016 | Ngày cấp: 2016-09-01
  • Mã số thuế: 1501056301
  • Ngày hoạt động: 2016-09-01
  • Hoạt động chính: CôNG TY TNHH MTV Tư VấN XâY DựNG ĐạT LUâN - 1501056301
  • Điện thoại
(Lưu ý: Thông tin trên có tính chất tham khảo)