DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáCH SạN LộC PHúC

  • Tên giao dịch:
  • Địa chỉ: Số 50, đường Nguyễn Thị út, khóm Lê Văn Tám, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
  • Giám đốc: Nguyễn Hoàng Lan Chi
  • Giấy phép kinh doanh: 01-01-2016 | Ngày cấp: 2016-08-24
  • Mã số thuế: 1501056125
  • Ngày hoạt động: 2016-08-24
  • Hoạt động chính: DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáCH SạN LộC PHúC - 1501056125
  • Điện thoại
(Lưu ý: Thông tin trên có tính chất tham khảo)