CôNG TY TNHH MTV Tư VấN Và XâY DựNG SơN Hà VĩNH LONG

  • Tên giao dịch:
  • Địa chỉ: Số 369/26, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long
  • Giám đốc: Nguyễn Thành Sơn
  • Giấy phép kinh doanh: 01-01-2016 | Ngày cấp: 2016-08-24
  • Mã số thuế: 1501056132
  • Ngày hoạt động: 2016-08-24
  • Hoạt động chính: CôNG TY TNHH MTV Tư VấN Và XâY DựNG SơN Hà VĩNH LONG - 1501056132
  • Điện thoại
(Lưu ý: Thông tin trên có tính chất tham khảo)