CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG GIA NHI

  • Tên giao dịch:
  • Địa chỉ: Số 67/14A đường Phó Cơ Điều, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
  • Giám đốc: Phan Huỳnh Trung
  • Giấy phép kinh doanh: 01-01-2016 | Ngày cấp: 2016-08-24
  • Mã số thuế: 1501056157
  • Ngày hoạt động: 2016-08-24
  • Hoạt động chính: CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG GIA NHI - 1501056157
  • Điện thoại
(Lưu ý: Thông tin trên có tính chất tham khảo)