DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN TâM VĩNH LONG

  • Tên giao dịch:
  • Địa chỉ: Tổ 3, ấp Hiếu Xuân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long
  • Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Tâm
  • Giấy phép kinh doanh: 01-01-2016 | Ngày cấp: 2016-08-15
  • Mã số thuế: 1501055756
  • Ngày hoạt động: 2016-08-15
  • Hoạt động chính: DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN TâM VĩNH LONG - 1501055756
  • Điện thoại
(Lưu ý: Thông tin trên có tính chất tham khảo)