Trường Trung Học Cơ Sở Hựu Thành A

  • Tên giao dịch:
  • Địa chỉ: ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long
  • Giám đốc: Nguyễn Hữu Phinh
  • Giấy phép kinh doanh: 01-01-2016 | Ngày cấp: 2016-08-10
  • Mã số thuế: 1501055523
  • Ngày hoạt động: 2016-08-10
  • Hoạt động chính: Trường Trung Học Cơ Sở Hựu Thành A - 1501055523
  • Điện thoại
(Lưu ý: Thông tin trên có tính chất tham khảo)