CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU THàNH HưNG - CHI NHáNH VĩNH LONG

  • Tên giao dịch:
  • Địa chỉ: Tổ 14, ấp Phú Ninh, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long
  • Giám đốc:
  • Giấy phép kinh doanh: 01-01-2016 | Ngày cấp: 2016-08-09
  • Mã số thuế: 0312325405-002
  • Ngày hoạt động: 2016-08-09
  • Hoạt động chính: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU THàNH HưNG - CHI NHáNH VĩNH LONG - 0312325405-002
  • Điện thoại
(Lưu ý: Thông tin trên có tính chất tham khảo)