Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI SƠN CÀ MAU

Mã số thuế: 2001248896
Địa chỉ: 64, Lý Thái Tôn, khóm 2, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Chi nhánh I - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hưng Lợi - I

Mã số thuế: 2001093385-001
Địa chỉ: Số 69, đường Phan Đình Phùng, khóm 7, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Chi nhánh 4 Massage Thanh Tiền - DNTN Lê Thanh Tiền

Mã số thuế: 2000424242-004
Địa chỉ: 176, Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Công ty TNHH Như Tiến - Chi nhánh II

Mã số thuế: 2000456741-003
Địa chỉ: Số 202-204, Ngô Quyền, khóm 1, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Chi nhánh - Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Trung Nhân

Mã số thuế: 2001215139-001
Địa chỉ: ấp Rạch Gốc, Xã Tân ân, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu Xây dựng Quý Hiệp

Mã số thuế: 2001178173-003
Địa chỉ: ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

HợP TáC Xã DịCH Vụ- THươNG MạI PHươNG LINH

Mã số thuế: 2001249025
Địa chỉ: ấp 7, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Quảng cáo Quang Bảo

Mã số thuế: 2001248889
Địa chỉ: Số 115D, đường Lý Thái Tôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Công ty TNHH Công nghệ UBEE

Mã số thuế: 2001248871
Địa chỉ: Số 214, đường Ngô Gia Tự, khóm 5, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DNTN Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất út Râu

Mã số thuế: 2001248832
Địa chỉ: 179, Ngô Quyền, khóm 5, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Công ty TNHH Một thành viên Nam Thắng Cà Mau

Mã số thuế: 2001248825
Địa chỉ: 999, Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DNTN Nhanh Nhi

Mã số thuế: 2001248800
Địa chỉ: Khóm 11, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Công ty TNHH Khải Hoàn Cà Mau

Mã số thuế: 2001248818
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DNTN Phương Linh (Hưng)

Mã số thuế: 2001248790
Địa chỉ: 50/8, Hùng Vương, khóm 6, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DNTN Tường Vy Đầm Dơi

Mã số thuế: 2001248783
Địa chỉ: 9, ấp Tân Thành A, Xã Tân Dân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

ĐộI QUảN Lý KHAI THáC Và BảO Vệ NGUồN LợI THủY SảN

Mã số thuế: 2001248776
Địa chỉ: ấp Cái Đôi Nhỏ, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau

Công ty TNHH TMSX - XNK Mỹ Phẩm UMI Việt Nam

Mã số thuế: 2001248744
Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh An, ấp 1, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

Công ty TNHH Một thành viên Thiên Thanh Cà Mau

Mã số thuế: 2001248448
Địa chỉ: 287B, Lý Thường Kiệt, khóm 2, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Công ty CP Việt Nam GREEN

Mã số thuế: 2001248462
Địa chỉ: ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Cà Mau

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đặc sản Khiết Minh Cà Mau

Mã số thuế: 2001248374
Địa chỉ: 127, Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DNTN Nhiều Nhất

Mã số thuế: 2001248416
Địa chỉ: ấp Rạch Thọ, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Mũi cà Mau

Mã số thuế: 2001248423
Địa chỉ: ấp Rạch Tàu, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BồI DưỡNG KIếN THứC VăN HóA á âU - TRUNG TâM NGOạI NGữ á âU

Mã số thuế: 2001247677-001
Địa chỉ: Số 150, đường Ngô Quyền, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SAO VàNG TOàN CầU TạI Cà MAU

Mã số thuế: 0312333082-001
Địa chỉ: 134, Nguyễn Du, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN NGọC NGâN

Mã số thuế: 1801455931-001
Địa chỉ: Nguyễn Tạo, khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

CHI NHáNH 3 - DOANH NGHIệP TN THươNG MạI DịCH Vụ GAME LâM Vũ

Mã số thuế: 2001170248-004
Địa chỉ: Căn số 12, Khu DV cảng cá số 7, đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CHI NHáNH 4 - DOANH NGHIệP TN THươNG MạI DịCH Vụ GAME LâM Vũ

Mã số thuế: 2001170248-005
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Số NGUYễN THOảNG

Mã số thuế: 2001248247
Địa chỉ: Số 1/2B, đường Lê Hồng Phong, ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

HợP TáC Xã DịCH Vụ- NôNG NGHIệP KHáNH MINH

Mã số thuế: 2001248261
Địa chỉ: ấp 4, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Cà Mau

CôNG TY TNHH HOA KHáNH

Mã số thuế: 2001248180
Địa chỉ: Đường Nguyễn Ngọc Cung, khóm 8, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐăNG KHôI Cà MAU

Mã số thuế: 2001248085
Địa chỉ: 197/20, Lý Thường Kiệt, khóm 3, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG GIA BảO Cà MAU

Mã số thuế: 2001248078
Địa chỉ: 454, Lý Thường Kiệt, khóm 5, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Nam Mỹ

Mã số thuế: 2001247941
Địa chỉ: 52B/2, Lâm Thành Mậu, khóm 3, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Phát Cà Mau

Mã số thuế: 2001247927
Địa chỉ: Số 499, đường Trần Văn Thời, khóm 4, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Công ty TNHH Trung Thủy Cà Mau

Mã số thuế: 2001247892
Địa chỉ: Số 03, đường Lê Công Nhân, khóm 8, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau