Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Mã số thuế: 1900613201
Địa chỉ: Lô A1-3, Khu Công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT VIỆT

Mã số thuế: 1900613120
Địa chỉ: ấp 16, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒ HỮU VINH

Mã số thuế: 1900613113
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUỐC PHONG HB

Mã số thuế: 1900613089
Địa chỉ: ấp Chùa Phật, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CHI NHáNH 7 DOANH NGHIệP TN GAME NGUYễN HữU HIệU

Mã số thuế: 2001205099-007
Địa chỉ: Số 22, ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG QUAN Vũ

Mã số thuế: 1900613071
Địa chỉ: ấp Láng Giài, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Võ PHươNG TOàN

Mã số thuế: 1900613032
Địa chỉ: ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH TUYềN

Mã số thuế: 1900613000
Địa chỉ: ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA Hà NGUYễN BạC LIêU

Mã số thuế: 1900612984
Địa chỉ: Số 19, Đường Nguyễn Hữu Nghĩa, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN LâM GIA HY

Mã số thuế: 1900612977
Địa chỉ: Số 251, Khóm 4, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN THủY SảN NGUYễN HưNG

Mã số thuế: 1900612920
Địa chỉ: Số 196, ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư TAT

Mã số thuế: 1900612913
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Cái Dày, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NướC GIảI KHáT SONG NGọC

Mã số thuế: 1900612832
Địa chỉ: ấp Tân Tạo, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU - CôNG TY TNHH HOàNG PHúC QUốC Tế

Mã số thuế: 0304929114-027
Địa chỉ: Số 317-319-321, Đường Trần Phú, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NAM MEKONG BạC LIêU

Mã số thuế: 1900612783
Địa chỉ: Đường Trần Hồng Dân, Khóm 3, Phường 2, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI XâY DựNG TRí THứC

Mã số thuế: 1900612790
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900612800
Địa chỉ: Số 01- Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI GIảI TRí PHạM HOàNG KHANG

Mã số thuế: 1900612751
Địa chỉ: Số 52, ấp Mỹ Phú Đông, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG NHâN BạC LIêU

Mã số thuế: 1900612712
Địa chỉ: 132C/4, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AQUA KEY

Mã số thuế: 1900612744
Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN RI NO

Mã số thuế: 1900612695
Địa chỉ: Số 30 D2, Đường 19, Khóm 10, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN NGUYễN BạC LIêU

Mã số thuế: 1900612656
Địa chỉ: ấp 17, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Mã số thuế: 1900612670
Địa chỉ: Lô A 1-3 Khu Công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU 5 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Đỗ TRí THứC

Mã số thuế: 2001244066-004
Địa chỉ: Số 6, Khóm Bờ Tây, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU 4 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Đỗ TRí THứC

Mã số thuế: 2001244066-005
Địa chỉ: Số 5/123A, Khóm 5, Phường 2, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC NGọC HâN PHáT

Mã số thuế: 1900612462
Địa chỉ: Số 341, ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CHI NHáNH 42 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: 0313096148-030
Địa chỉ: Số 03B, Đường Công Xi Rượu, Khóm 5, Phường 2, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế NAM THIêN PHú

Mã số thuế: 1900612487
Địa chỉ: Số 27, Đường Lê Đại Hành, Khóm 2, Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH KHắC MINH XD06

Mã số thuế: 1900612494
Địa chỉ: 066B/7, Đường Bạch Đằng, Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CHI NHáNH XăNG DầU Số 7 - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHươNG THảO BạC LIêU

Mã số thuế: 1900583589-007
Địa chỉ: ấp 15, Xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHậT MINH BạC LIêU

Mã số thuế: 1900612399
Địa chỉ: Số 04, Khu tập thể công ty quản lý đường bộ 719, Đường 23/8,, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê MUốI

Mã số thuế: 1900612409
Địa chỉ: Số C37 Lô C, Nội bộ Trung tâm thương mại, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Thắng Lợi

Mã số thuế: 1900612381
Địa chỉ: ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN KINH DOANH SảN XUấT GIốNG THủY SảN TIếN CườNG

Mã số thuế: 1900612374
Địa chỉ: Số 004B/6, Khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH XâY DựNG SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Lê THANH

Mã số thuế: 1900612367
Địa chỉ: Số 026, Đường Võ Thị Sáu, Khóm 7, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu