Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HỮU NGHĨA

Mã số thuế: 2200723497
Địa chỉ: Số 52 Phan Bội Châu, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG MẾN

Mã số thuế: 2200723465
Địa chỉ: Số 649 Lý Thường Kiệt, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH VĂN TIA

Mã số thuế: 2200723440
Địa chỉ: Số 110, ấp Phương Hòa 2, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THẠCH ANH

Mã số thuế: 2200723433
Địa chỉ: 10/01 Quốc Lộ 1, ấp Nam Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT QUỐC SÁNG

Mã số thuế: 2200723426
Địa chỉ: 31/4A Trần Bình Trọng, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LĨNH SƠN

Mã số thuế: 2200723458
Địa chỉ: Số 39, ấp Cảng, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THủY SảN Lê MINH

Mã số thuế: 2200723320
Địa chỉ: Tỉnh Lộ 934, ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIảI TRí MINH THư

Mã số thuế: 2200723257-002
Địa chỉ: Số 79, ấp Phú Thành A, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIảI TRí MINH THư

Mã số thuế: 2200723257-001
Địa chỉ: Số 232/1, ấp An Phú Đông, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THăNG LONG SEAFOODS

Mã số thuế: 2200723352
Địa chỉ: Số 117-119, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT THươNG MạI Tú Hà

Mã số thuế: 2200723345
Địa chỉ: 410/6B - 410/6C Quốc Lộ 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH CHế BIếN NôNG SảN DươNG AN

Mã số thuế: 2200723306
Địa chỉ: Số 496 Lê Duẩn, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH TRANG TRí NộI THấT GIA PHú

Mã số thuế: 2200723296
Địa chỉ: Số 54-56 Phú Lợi, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN THủY SảN THU TâM

Mã số thuế: 2200723289
Địa chỉ: Số 52 ấp Hòa Nhạn, Xã Hòa Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN CAO THươNG

Mã số thuế: 2200723271
Địa chỉ: Số 104 Khóm Bưng Tum, Phường Khánh Hòa, Thị Xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIảI TRí MINH THư

Mã số thuế: 2200723257
Địa chỉ: Số 25A đường Vành Đai, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Chi nhánh Công Ty CP TĐ Mai Linh tại Sóc Trăng

Mã số thuế: 2200723264
Địa chỉ: 38 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH AN PHONG APG

Mã số thuế: 2200723232
Địa chỉ: Số 198/11 đường 30/4, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

HTX sản xuất nông nghiệp Mỹ Đức

Mã số thuế: 2200723225
Địa chỉ: số 131, ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH TM - DV XăNG DầU VIệT KHáNH

Mã số thuế: 2200723183
Địa chỉ: Thửa số 23, Tờ bản đồ số 74, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm, Sóc Trăng

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN XUâN HUỳNH - KHáCH SạN XUâN HUỳNH 3

Mã số thuế: 2200216659-001
Địa chỉ: Thửa đất 487, Tờ bản đồ số 7, đường Huỳnh Phan Hộ, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

HTX Nông nghiệp Thành Công

Mã số thuế: 2200723151
Địa chỉ: ấp An Thường, Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Toàn Tâm

Mã số thuế: 2200723144
Địa chỉ: ấp An Thới, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU INTERNATIONAL KTL

Mã số thuế: 2200723070
Địa chỉ: Số 330/2, ấp Mỹ Thạnh, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH NGUYễN DUY THáI

Mã số thuế: 2200723095
Địa chỉ: Số 94B Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN ANH QUâN ST

Mã số thuế: 2200723088
Địa chỉ: Số 73 Khu D, KDC 586 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH ĐàO TạO - DịCH Vụ DU LịCH Và THươNG MạI TOàN THịNH

Mã số thuế: 2200722912
Địa chỉ: Số 17 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH HợP TáC LAU BóNG GạO

Mã số thuế: 2200722895
Địa chỉ: Số 34, ấp Thạnh An 1, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH SHD FARM

Mã số thuế: 2200722870
Địa chỉ: 102 ấp Phương Thạnh 1, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ GIảI TRí VăN CHươNG

Mã số thuế: 2200722863
Địa chỉ: Số 662 Quốc lộ 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THế GIớI THIêN Cổ Tự

Mã số thuế: 2200722750
Địa chỉ: Thửa đất số 280, Tờ bản đồ số 69, ấp Rạch Sên, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH ẩM THựC TìNH Cờ

Mã số thuế: 2200722768
Địa chỉ: Số 153 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

CHI NHáNH 11 DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ GIảI TRí THàNH ĐạT

Mã số thuế: 2100590878-010
Địa chỉ: Số 492/2 ấp Mỹ Lợi, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ GIảI TRí THàNH LUâN

Mã số thuế: 2200722743
Địa chỉ: Thửa đất số 51, tờ bản đồ số 13, ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH XâY DựNG DâN DụNG THàNH TâM

Mã số thuế: 2200722736
Địa chỉ: Số 242, ấp Trà Quýt, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng