Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU CƠ VIỆT

Mã số thuế: 6300278977
Địa chỉ: Số 66, đường Hoàng Văn Thụ, Phường V, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TRUNG NHÂN

Mã số thuế: 6300278945
Địa chỉ: Số 235 ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA BẢO

Mã số thuế: 6300278952
Địa chỉ: Số 71 ấp Đông Thuận, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

TRƯỜNG TNCS PHÚ TÂN

Mã số thuế: 6300278913
Địa chỉ: ấp Phú Tân A, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CHI NHáNH 7 - DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử TấN HùNG

Mã số thuế: 6300270590-008
Địa chỉ: ấp 5, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIệM VàNG ĐịNH HươNG

Mã số thuế: 6300278906
Địa chỉ: Số 75 ấp Tân Phú A, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI MINH TIếN

Mã số thuế: 6300278776
Địa chỉ: ấp Thạnh Thuận, Xã Đông Thạnh, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG VậN TảI HIệP HưNG

Mã số thuế: 6300278712
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Xã Vị Tân, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG NGọC HảI

Mã số thuế: 6300278656
Địa chỉ: ấp 9, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV AUTOTRUCK

Mã số thuế: 6300278649
Địa chỉ: Số 753 quốc lộ 1A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV TM - DV Tư VấN TRườNG THịNH

Mã số thuế: 6300278624
Địa chỉ: Khu vực 3, Phường IV, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ THIêN PHú

Mã số thuế: 6300278617
Địa chỉ: Khu tái định cư ấp Phú Nhơn, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG HồNG HảI VN

Mã số thuế: 6300278529
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Trung Trực, ấp 3, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG THươNG MạI KIM CHI

Mã số thuế: 6300278575
Địa chỉ: Số 341, Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG - THươNG MạI - DịCH Vụ - HảI PHONG

Mã số thuế: 6300278568
Địa chỉ: số 301, ấp 3, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN Lê HồNG NHI

Mã số thuế: 6300278550
Địa chỉ: Số 66, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH HAI THàNH VIêN XăNG DầU AN THịNH

Mã số thuế: 6300278543
Địa chỉ: ấp 12, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN TăNG VăN TUấN

Mã số thuế: 6300278536
Địa chỉ: ở giữa số nhà 98 và 100 Nguyễn Công Trứ, Phường I, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Phương Ngọc

Mã số thuế: 6300265350
Địa chỉ: đường Tỉnh lộ 931, Phường Thuận An, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI

Mã số thuế: 1801442805-008
Địa chỉ: Số nhà 124/135, ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CHI NHáNH TạI TỉNH HậU GIANG - CôNG TY Cổ PHầN CHUỗI THựC PHẩM TH

Mã số thuế: 2901270911-072
Địa chỉ: Số 78-80 Trưng Trắc, khu vực 2, Phường I, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAO CấP VIệT TạI HậU GIANG - CửA HàNG TIệN LợI 5

Mã số thuế: 1801376454-001
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - TạI PHụNG HIệP

Mã số thuế: 1801442805-007
Địa chỉ: Số nhà 183, ấp Tần Vu 3, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - THị Xã NGã 7

Mã số thuế: 1801442805-005
Địa chỉ: Số 12, Đoàn Văn Chia, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU YếN PHúC

Mã số thuế: 6300278455
Địa chỉ: Số 19, ấp Trường Hòa, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV TM - DV ĐạT LAM

Mã số thuế: 6300278448
Địa chỉ: Số 52 ấp Vĩnh Qươí, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TRâN

Mã số thuế: 6300278430
Địa chỉ: Chợ xã Long Phú, ấp Long Hòa 1, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ XâY DựNG THươNG MạI HạNH DUYêN

Mã số thuế: 6300278409
Địa chỉ: E31, ấp Thuận Hưng, khu vượt lũ, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thiên Đức

Mã số thuế: 6300278399
Địa chỉ: ấp Đông Mỹ, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG 638

Mã số thuế: 6300278328
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Thị trấn Ngã sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN Cơ KHí THôNG THáI

Mã số thuế: 6300278310
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, ấp 7, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV VậN TảI NGUYễN XáI

Mã số thuế: 6300278303
Địa chỉ: ấp Tân Bình 1, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG PHáT CườNG

Mã số thuế: 6300278279
Địa chỉ: ấp Phương An, Xã Phương Phú, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CHI NHáNH 3 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ GIảI TRí MINH THIệN

Mã số thuế: 1801403242-003
Địa chỉ: ấp Tân Thành, Thị trấn Búng Tàu, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV ĐIệN Tử HồNG ANH - CHI NHáNH CHâU THàNH A

Mã số thuế: 6300275461-005
Địa chỉ: ấp 3B, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang