Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN AN THỨC

Mã số thuế: 1402049906
Địa chỉ: Số 383, ấp Bình Hòa, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY CỔ PHẦN THU PHÍ CẦU ĐƯỜNG ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402049896
Địa chỉ: Đường 30/4, ấp Mỹ Tây, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN THANH HỒNG CAO LÃNH

Mã số thuế: 1402049889
Địa chỉ: Tổ 7, ấp 3, Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN ĐẤT PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 1402049832
Địa chỉ: Số 634A/4, ấp Long Thành A, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN PHẩM HóA DầU LâM TàI CHáNH

Mã số thuế: 0301421996-002
Địa chỉ: ĐT 854, ấp Phú Long, Xã Phú Hựu, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIảI TRí ALOHA - CHI NHáNH SA ĐéC

Mã số thuế: 0313615682-002
Địa chỉ: Số 371, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN THIêN Hà KAMEDA - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0900854396-002
Địa chỉ: Cụm công nghiệp dịch vụ - thương mại Trường Xuân, ấp 4, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH VườN THựC NGHIệM ướC Mơ

Mã số thuế: 1402049617
Địa chỉ: ấp An Ninh, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CườNG PHáT DESIGN

Mã số thuế: 1402049624
Địa chỉ: Số 224, ấp Tân Hòa B, Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH NGọC CHâU ĐồNG THáP

Mã số thuế: 1402049462
Địa chỉ: Số 211/3, ấp Thới Mỹ 1, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TK-XD THUý HằNG

Mã số thuế: 1402049430
Địa chỉ: ấp Phú Hòa, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH CHUỗI CUNG ứNG THựC PHẩM ĐồNG THáP

Mã số thuế: 1402049448
Địa chỉ: Số 225H, ấp 1, Xã An Hòa, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

DOANH NGHIệP Tư NHâN TUấN HUY ĐồNG THáP

Mã số thuế: 1402049455
Địa chỉ: Số 40, ấp Đông Bình, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU NGọC DIệU

Mã số thuế: 1402049399
Địa chỉ: ấp 5, Xã Gáo Giồng, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MTV TMDV KHANG THịNH THáP MườI

Mã số thuế: 1402049381
Địa chỉ: Số 111D, Hùng Vương, Khóm 4, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH SEN HOàNG GIANG

Mã số thuế: 1402049293
Địa chỉ: Số 217, Tỉnh lộ 850, ấp 6, Xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐầU Tư PHI LONG

Mã số thuế: 1402049159
Địa chỉ: ấp Dinh Bà, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH YếN SàO ĐồNG THáP

Mã số thuế: 1402049141
Địa chỉ: Số 21, Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG VậN TảI XUấT NHậP KHẩU VINH NGHĩA

Mã số thuế: 1402049127
Địa chỉ: ấp Trung 1, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững Đồng Tháp

Mã số thuế: 1402049007
Địa chỉ: Số 533, Quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY CP SảN XUấT THươNG MạI Cá VIệT

Mã số thuế: 1402049039
Địa chỉ: Số 95, Lý Thường Kiệt, khóm 4, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CHí THịNH PHáT

Mã số thuế: 1402048959
Địa chỉ: Số 242, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

DOANH NGHIệP Tư NHâN MINH TUYềN ĐồNG THáP

Mã số thuế: 1402048966
Địa chỉ: Số 123, rạch Cao Mên, khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI MộC GIA PHáT

Mã số thuế: 1402048892
Địa chỉ: Số 464, Tổ 14, ấp Đông Bình, Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH THàNH PHụNG TIếN ĐạT

Mã số thuế: 1402048885
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khu dân cư Hai Lúa, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH HóA SINH GREEN TECH USA

Mã số thuế: 1402048684
Địa chỉ: Số 997, Quốc lộ 30, ấp 1, Xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Văn Phòng Luật Sư Dương Phương

Mã số thuế: 1402048645
Địa chỉ: Số 72, Lý Thương Kiệt, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN XUấT KHẩU THủY SảN HàNH TINH XANH

Mã số thuế: 1402048638
Địa chỉ: Số 32A, ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH TRạM DừNG NGHỉ NGUYễN BìNH

Mã số thuế: 1402048620
Địa chỉ: ấp An Phú, Xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học Khai Trí

Mã số thuế: 1402048557
Địa chỉ: Số 56, đường Trần Phú, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOA KIểNG HIềN HUY

Mã số thuế: 1402048532
Địa chỉ: Số 353, Khóm Tân Mỹ, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BEST SOLUTIONS

Mã số thuế: 1402048476
Địa chỉ: Số 08/D, Hùng Vương, Khóm 4, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH KOVI CASA

Mã số thuế: 1402048469
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ THầN NôNG ĐồNG THáP

Mã số thuế: 1402048451
Địa chỉ: Số 413, tổ 15,ấp An Lạc, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH ĐOàN CHáNH

Mã số thuế: 1402048395
Địa chỉ: ấp Bình Phú Quới, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp