Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Vĩnh Long

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN BAN MÊ

Mã số thuế: 1501056693
Địa chỉ: Số 73/16D đường Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH MTV AN GIA ĐẠT

Mã số thuế: 1501056686
Địa chỉ: Số 06L đường Nguyễn Văn Lâu, khóm 1, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CÔNG TY TNHH SUNGJIN VĨNH LONG VINA

Mã số thuế: 1501056679
Địa chỉ: Lô số A2, Khu C, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Thạnh Hưng, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN HOA SAO

Mã số thuế: 1501056566
Địa chỉ: Số 72A đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV TâM THIêN TườNG

Mã số thuế: 1501056559
Địa chỉ: Tổ 16, ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG BảO THY

Mã số thuế: 1501056541
Địa chỉ: Số 73/15D đường Phó Cơ Điều, khóm IV, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV TM VậN TảI CATFISH

Mã số thuế: 1501056453
Địa chỉ: Số 1 tổ 1, ấp Phú Hòa, Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV KHOA HọC NôNG NGHIệP VIệT - MEKONG

Mã số thuế: 1501056446
Địa chỉ: Số 74/4 đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN XâY DựNG ĐạT LUâN

Mã số thuế: 1501056301
Địa chỉ: Số 166 đường Nguyễn Văn Lâu, khóm 5, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Trường Trung Học Cơ Sở Nhơn Bình

Mã số thuế: 1501056284
Địa chỉ: ấp Tường Trí, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

HợP TáC Xã SảN XUấT Và TIêU THụ RAU AN TOàN PHú LộC

Mã số thuế: 1501056196
Địa chỉ: Số 28, tổ 02, ấp Cây Điều, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

VăN PHòNG ĐạI DIệN VĩNH LONG - CôNG TY TNHH CUNG ứNG LAO ĐộNG MEKONG

Mã số thuế: 0312140267-002
Địa chỉ: Số 64B đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU NHựT THăNG

Mã số thuế: 1501056100
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Tân Hiệp, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáCH SạN LộC PHúC

Mã số thuế: 1501056125
Địa chỉ: Số 50, đường Nguyễn Thị út, khóm Lê Văn Tám, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN Và XâY DựNG SơN Hà VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501056132
Địa chỉ: Số 369/26, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG GIA NHI

Mã số thuế: 1501056157
Địa chỉ: Số 67/14A đường Phó Cơ Điều, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU HUỳNH LIễU

Mã số thuế: 1501056044
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Mỹ Tân, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV THUốC THú Y MAI ANH

Mã số thuế: 1501055971
Địa chỉ: Tổ 01, ấp Chợ, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH NôNG DượC AĐA

Mã số thuế: 1501055869
Địa chỉ: Số 768 ấp Tân Quới Đông, Xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH THươNG MạI AN PHáT NôNG

Mã số thuế: 1501055770
Địa chỉ: Số 67, tổ 4, ấp Thạnh Lý, Xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN TâM VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501055756
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Hiếu Xuân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ SINH HọC GREENFARM

Mã số thuế: 1501055763
Địa chỉ: Tổ 18, ấp 6B, Xã Long Phú, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH BìNH MINH

Mã số thuế: 0302567652-115
Địa chỉ: Số 132 đường Ngô Quyền, khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG Mê KôNG

Mã số thuế: 1500525800-001
Địa chỉ: Số A7 đường 8 tháng 3, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ DU LịCH VĩNH LONG

Mã số thuế: 1501055636
Địa chỉ: Số 31A đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV BộT Mì ĐạI NAM

Mã số thuế: 1501055629
Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 8, khóm 4, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư PHáT TRIểN NôNG NGHIệP NAM LONG

Mã số thuế: 1501055548
Địa chỉ: Số H18 đường Trần Phú, khóm 6, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Trường Trung Học Cơ Sở Hựu Thành A

Mã số thuế: 1501055523
Địa chỉ: ấp Khu Phố, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU THàNH HưNG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0312325405-002
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Phú Ninh, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV XâY LắP ĐIệN KHáNH HưNG

Mã số thuế: 1501055428
Địa chỉ: Số 501, khóm 1, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI IN ấN THIêN SơN - ĐạI Lý VăN PHòNG PHẩM

Mã số thuế: 0313766346-002
Địa chỉ: Số 291A ấp An Nhơn, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH DU LịCH SINH THáI - NGHỉ DưỡNG SôNG TAA

Mã số thuế: 1501055410
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Mỹ Hưng I, Xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH MTV HợP Mỹ

Mã số thuế: 1501055298
Địa chỉ: Số 111/9 ấp Cái Sơn Lớn, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH HIGHSIGHT (VIệT NAM)

Mã số thuế: 1501055280
Địa chỉ: Lô II-8, II-9, Khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Trường Tiểu Học Trà Côn C

Mã số thuế: 1501055273
Địa chỉ: ấp Thôn Rôn, Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long