Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Trà Vinh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC AN ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 2100611863
Địa chỉ: ấp Chòm Chuối, Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VCL GLOBAL

Mã số thuế: 2100611849
Địa chỉ: Đường Nguyễn Minh Thiện, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2100611817
Địa chỉ: ấp Trà Mẹt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TÂN HÒA

Mã số thuế: 2100611824
Địa chỉ: ấp Tân Thành Tây, Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

CHI NHáNH TạI TỉNH TRà VINH - CôNG TY Cổ PHầN CHUỗI THựC PHẩM TH

Mã số thuế: 2901270911-073
Địa chỉ: Số 7, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI SàI GòN TạI TỉNH TRà VINH

Mã số thuế: 0302313961-018
Địa chỉ: 194 Nguyễn Đáng, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CôNG TY TNHH ảNH VIệN HOA VIệT

Mã số thuế: 2100611782
Địa chỉ: 227A Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 6, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN GIáO DụC Kỹ NăNG THUậN PHáT

Mã số thuế: 2100611736
Địa chỉ: Số 56, Lê Lợi, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CôNG TY TNHH CHăN NUôI QUốC CườNG

Mã số thuế: 2100611711
Địa chỉ: ấp Bà Trầm, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ QUốC KHáNH

Mã số thuế: 2100611623
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Định An, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU Lê MINH NGọC

Mã số thuế: 2100611616
Địa chỉ: ấp Sóc Chà, Xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú, Trà Vinh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN áNH NGọC

Mã số thuế: 2100611630
Địa chỉ: Số 19, Lê Văn Tám, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CôNG TY TNHH TM Và DV HOàNG LâM - THIêN

Mã số thuế: 2100611574
Địa chỉ: ấp Trà ốt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG TRườNG TRườNG THọ

Mã số thuế: 2100611479
Địa chỉ: Khóm 6, Thị Trấn Long Thành, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Ngọc Minh

Mã số thuế: 2100598210
Địa chỉ: Khóm 6, Phường 8, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DầU KHí SôNG TIềN

Mã số thuế: 2100610330-001
Địa chỉ: ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH HOA SEN TạI CàNG LONG

Mã số thuế: 5800921584-067
Địa chỉ: Số 737, Tổ 2, Khóm 7, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HT MIềN TâY

Mã số thuế: 2100611461
Địa chỉ: Số 168, Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG AUTOCAD

Mã số thuế: 2100611447
Địa chỉ: Số 149, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần

Mã số thuế: 2100611454
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

CôNG TY TNHH MTV XD-TM-DV CảNH QUAN XANH TRà VINH

Mã số thuế: 2100611422
Địa chỉ: Số 16/34, Sơn Thông, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG VạN TIếP 4

Mã số thuế: 2100611415
Địa chỉ: ấp Trà ốp, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI TRà VINH - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THIêN RồNG VIệT

Mã số thuế: 0313590660-006
Địa chỉ: 28 Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG CườNG QUốC GIA

Mã số thuế: 0311890274-001
Địa chỉ: ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CôNG TY TNHH MTV MôI TRườNG VY VIệT

Mã số thuế: 2100611278
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY AJINOMOTO VIệT NAM TạI TRà VINH

Mã số thuế: 3600244645-075
Địa chỉ: ấp Trì Phong, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH AUTO & PETRO MINH QUâN TạI TRà VINH

Mã số thuế: 0312152583-002
Địa chỉ: ấp Vĩnh Cửu, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

CôNG TY TNHH SOKUTA VIệT NAM

Mã số thuế: 2100611239
Địa chỉ: Số 87A Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN COCOWORLD VIệT NAM

Mã số thuế: 2100611207
Địa chỉ: ấp Đại Đức, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Trà Vinh

CôNG TY TNHH ĐấU GIá TàI SảN VĩNH BìNH - CHI NHáNH DUYêN HảI

Mã số thuế: 2100566868-003
Địa chỉ: ấp Mù U, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh

DOANH NGHIệP TN GAME THảO LINH

Mã số thuế: 2100611133
Địa chỉ: Số 264, Khóm 6, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

DOANH NGHIệP Tư NHâN HUệ TIếN

Mã số thuế: 2100611126
Địa chỉ: Số 365/6, Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN MôI TRườNG HOA THUậN

Mã số thuế: 2100611077
Địa chỉ: Số 133, ấp Đầu Bờ, Xã Hòa Thuận, Huyện Châu Thành, Trà Vinh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI NôNG THàNH PHáT

Mã số thuế: 2100610926
Địa chỉ: ấp Hòa Trinh, Xã Hùng Hòa, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Trường Mầm Non ISCHOOL Trà Vinh

Mã số thuế: 2100610919
Địa chỉ: Số 36 Quang Trung, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh