Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC ĐỊA ỐC QUANG ĐẠT

Mã số thuế: 1301015731
Địa chỉ: 116E, ấp An Thuận B, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN NGA PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 1301015675
Địa chỉ: 101/3B, ấp Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 1301015548
Địa chỉ: ấp Thanh Yên (thửa đất số 196, tờ bản đồ số 33), Xã Tân Thiềng, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DỪA LIÊN VĨNH XƯƠNG

Mã số thuế: 1301015530
Địa chỉ: ấp Hòa An (thửa đất số 2124, tờ bản đồ số 01), Xã Giao Hòa, Huyện Châu Thành, Bến Tre

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU THIÊN TRỢ

Mã số thuế: 1301015523
Địa chỉ: Số 27/A1, trần Hưng Đạo, khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre

CôNG TY TNHH XâY DựNG BìNH TâN THàNH

Mã số thuế: 1301015499
Địa chỉ: Số 33/88, ấp Phú Hiệp, Xã Phú Sơn, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre

Mã số thuế: 1301015509
Địa chỉ: 474B6 Khu phố 3, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SâM ĐấT HOàNG MINH TUấN

Mã số thuế: 1301015435
Địa chỉ: Số 16, ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN GAS HOàNG OANH

Mã số thuế: 1301015428
Địa chỉ: Số 56, đường số 2, ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG HUỳNH THIêN PHú

Mã số thuế: 1301015361
Địa chỉ: Số 579/67, tổ 16, ấp Long Huê, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAY TúI XáCH MAI NGâN

Mã số thuế: 1301015322
Địa chỉ: Số 31/1B, ấp Vĩnh Khánh, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TRUYềN THôNG THáI ĐứC PHáT

Mã số thuế: 1301015192
Địa chỉ: 282A, ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG ĐạI PHúC

Mã số thuế: 1301015178
Địa chỉ: TL 887, ấp 2 (thửa đất số 231, tờ bản đồ số 17), Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

Trung tâm Đào tạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre

Mã số thuế: 1301015227
Địa chỉ: 99A Quốc lộ 60, khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CôNG TY TNHH MáY TíNH VIệT BảO

Mã số thuế: 1301015033
Địa chỉ: ấp Quới Thạnh Đông (thửa đất số 993, tờ bản đồ số 24), Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIảI TRí Mỹ LợI

Mã số thuế: 1301014992
Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 521, tờ bản đồ số 24), Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐấT SạCH PHú HưNG THịNH

Mã số thuế: 1301014985
Địa chỉ: Số 16, ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ NấM TấN BửU

Mã số thuế: 1301014960
Địa chỉ: Số 80/10 ấp Bình An A, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Trường THPT Lương Thế Vinh

Mã số thuế: 1301015019
Địa chỉ: ấp An Phú, Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên

Mã số thuế: 1301015001
Địa chỉ: ấp Thạnh Trị Hạ, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DừA Võ VăN CườNG

Mã số thuế: 1301014872
Địa chỉ: Số 138, ấp Giồng Lớn (thửa đất số 260, tờ bản đồ số 9), Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI LOGISTICS SàI GòN BếN TRE

Mã số thuế: 1301014939
Địa chỉ: Số 129B đường Nguyễn Văn Tư, khu phố 2, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CôNG TY TNHH THIếT Kế - QUảNG CáO - IN ấN 76

Mã số thuế: 1301014897
Địa chỉ: 133D, đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Ngô Anh Tuấn

Mã số thuế: 1300992371
Địa chỉ: Số 111A, Khu Phố 1, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HUỳNH HOA NGâN

Mã số thuế: 1301014801
Địa chỉ: E7, khu tập thể Nguyễn Huệ, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CôNG TY TNHH Tư VấN - ĐàO TạO - PHáT TRIểN DOANH NGHIệP NTT

Mã số thuế: 1301014819
Địa chỉ: 151B4,khu phố 5 - Huỳnh Thành, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT MINH ĐăNG

Mã số thuế: 1301014745
Địa chỉ: ấp Phước Hậu (thửa đất số 372, tờ bản đồ số 12), Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG ATM VIệT NAM

Mã số thuế: 1301014777
Địa chỉ: Số 129B, Nguyễn Văn Tư, khu phố 2, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH HOA SEN TạI THạNH PHú

Mã số thuế: 5800921584-063
Địa chỉ: Quốc lộ 57, ấp Thạnh Lại (thửa đất số 509, 504, 599,1061, 11, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH BìNH ĐạI

Mã số thuế: 0302567652-118
Địa chỉ: 159, ấp Bình Hòa, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT THươNG MạI MIRAI

Mã số thuế: 1301014706
Địa chỉ: ấp Phước Hậu (thửa đất số 16, tờ bản đồ số 9), Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Và CHế BIếN NôNG SảN XUấT KHẩU VFARM

Mã số thuế: 1301014512
Địa chỉ: Số 4-5, lô 7, Chung cư Giao Long, ấp Quới Thạnh Đông, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành, Bến Tre

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN á âU

Mã số thuế: 1301014505
Địa chỉ: Số 252, ấp Lộc Thành, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư - XâY DựNG PHúC LộC THọ

Mã số thuế: 1301014488
Địa chỉ: 52B1, ấp Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN GIốNG CâY TRồNG HOàNG THịNH

Mã số thuế: 1301014590
Địa chỉ: Số 24, khu phố 1, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Bến Tre