Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT THÀNH QUỐC

Mã số thuế: 1201533183
Địa chỉ: Số 16C, Khu phố 1, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÂN BÓN HÓA CHẤT PHILLIPS

Mã số thuế: 1201533190
Địa chỉ: Số 641, ấp Phước Hòa, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LÊ HUỲNH

Mã số thuế: 1201533176
Địa chỉ: Số 290 ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN HÀO VIÊN

Mã số thuế: 1201533151
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐIệN GIA DụNG THIêN PHú TạI Mỹ THO

Mã số thuế: 0309575740-027
Địa chỉ: Số 35 ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

CHI NHáNH TIềN GIANG- CôNG TY TNHH THươNG MạI NGUYễN KHôI

Mã số thuế: 1200776296-001
Địa chỉ: ấp Quí Thạnh, Xã Tân Hội, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN LTS VINA

Mã số thuế: 1201533070
Địa chỉ: Lô số 3, Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chán, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

CôNG TY TNHH TM DV TấN MINH

Mã số thuế: 1201532824
Địa chỉ: Số 353 Đường Hùng Vương, ấp 1, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG CôNG TRìNH ĐạT TàI

Mã số thuế: 1201532768
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU LâM PHúC ĐăNG

Mã số thuế: 1201532623
Địa chỉ: ấp Bình Quới, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG LộC PHố

Mã số thuế: 1201532736
Địa chỉ: Số 206 Tổ 7, ấp Bình Long, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI XâY DựNG CHáNH NGâN

Mã số thuế: 1201532704
Địa chỉ: Số 140, Khu phố 2, Phường 5, Thị xã Gò Công, Tiền Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THIêN THạCH

Mã số thuế: 1201532574
Địa chỉ: Số 283 Tỉnh lộ 879C, ấp Bình Phú Quới, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU SôNG TIềN CHợ GạO

Mã số thuế: 1201532535
Địa chỉ: ấp 4, Xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, Tiền Giang

Văn Phòng Thừa Phát Lại Gò Công

Mã số thuế: 1201532528
Địa chỉ: 149A ấp Long Hưng,, Xã Long Chánh, Thị xã Gò Công, Tiền Giang

Hợp Tác Xã Thạnh Lợi

Mã số thuế: 1201532486
Địa chỉ: ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hạnh Trung, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM NATURAL

Mã số thuế: 1201532461
Địa chỉ: ấp Ngãi Lợi, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ CHăM SóC SứC KHỏE VĩNH ĐứC- TIềN GIANG

Mã số thuế: 1201532359
Địa chỉ: Số 68 Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU DUY HIềN

Mã số thuế: 1201532302
Địa chỉ: ấp Thân Bình, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN DU LịCH KHáNH DũNG

Mã số thuế: 1201532327
Địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã Tân Phú, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GAS VIệT úC

Mã số thuế: 1201532341
Địa chỉ: ấp Tân Quới, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN VLXD PHáT TOàN

Mã số thuế: 1201532292
Địa chỉ: Số 151 Lê Văn Phẩm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN TảI DươNG HOàNG TUấN

Mã số thuế: 1201532285
Địa chỉ: Số 109/32A Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HAI THàNH VIêN TOàN THắNG KIM YếN

Mã số thuế: 1201532408
Địa chỉ: ấp Phú Quới, Xã Yên Luông, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG NHà ĐẹP HOàN Mỹ

Mã số thuế: 1201532260
Địa chỉ: Số 38, ấp 2, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRầN HùNG SơN

Mã số thuế: 1201532214
Địa chỉ: Khu phố Mỹ Thuận, Phường Nhị Mỹ, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MêKôNG Tứ LINH

Mã số thuế: 1201532197
Địa chỉ: Tổ 11, ấp Thới Thạnh, Xã Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bảo Vệ Nhất Thiên

Mã số thuế: 1201504986
Địa chỉ: Tổ 6, Khu 3, Ấp Chợ, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam Tại Tiền Giang

Mã số thuế: 0300831132-012
Địa chỉ: 19/9B Quốc Lộ 60, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN THị Bé BảY

Mã số thuế: 1201532126
Địa chỉ: Số 42/1B Nguyễn Huỳnh Đức, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN THủY HảI SảN NGUYễN THị PHượNG

Mã số thuế: 1201532101
Địa chỉ: Số 115/2 Hồ Văn Ngà, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN THị THU THủY

Mã số thuế: 1201532119
Địa chỉ: Số 201 Khu phố 3, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN HồNG THUậN TIềN GIANG

Mã số thuế: 1201532084
Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, Xã Phước Lập, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN TM DV XD NGUYễN VăN KIệT

Mã số thuế: 1201532020
Địa chỉ: ấp Bình Phong, Xã Bình Phú, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN KHANG Kỳ

Mã số thuế: 1201532038
Địa chỉ: Cầu Cái Bè 2, Đường tỉnh 864, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tiền Giang