Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Tuyên Quang

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VINH NGA

Mã số thuế: 5000828995
Địa chỉ: Tổ DP Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5000828917
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tiến, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HƯNG DŨNG

Mã số thuế: 5000828924
Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang (NTT nhà thầu Công ty HH vận tải quốc tế Chấn Mậu Thiên Tân)

Mã số thuế: 5000828748
Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Bình An, Xã Đội Cấn, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG THươNG MạI VậN TảI ĐồNG TâM

Mã số thuế: 5000828699
Địa chỉ: Thôn Chinh, Xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI NHậT LâM

Mã số thuế: 5000828681
Địa chỉ: Số nhà 77, đường Chiến Thắng Sông Lô, tổ 3, Phường Tân Quang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRí ĐứC HTC

Mã số thuế: 5000828628
Địa chỉ: Số nhà 334, đường 17/8, tổ 7, Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Thăng Long - T.D.K - Văn Phòng Đại Diện Tại Tuyên Quang

Mã số thuế: 0104779158-035
Địa chỉ: Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, Tổ 7, Phường Tân Quang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CôNG TY TNHH ĐàO TạO NGHề LàM ĐẹP áNH HưNG ACADEMY

Mã số thuế: 5000828603
Địa chỉ: Số nhà 56, đường Chiến Thắng Sông Lô, tổ 7, Phường Tân Quang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công ty TNHH MTV khoáng nghiệp Hằng Hưng (NTT nhà thầu Công ty HH TVGSXD Kim Cát An tỉnh Vân Nam)

Mã số thuế: 5000828554
Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Bình An, Xã Đội Cấn, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công ty TNHH MTV khoáng nghiệp Hằng Hưng (NTT nhà thầu Cty HH TK luyện kim Đường Sơn Đường Trọng)

Mã số thuế: 5000828547
Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Bình An, Xã Đội Cấn, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN DịCH Vụ VậN TảI Và THươNG MạI GIA KHIêM

Mã số thuế: 5000828466
Địa chỉ: Thôn Yên Quang, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp xã Cấp Tiến

Mã số thuế: 5000828441
Địa chỉ: Thôn Phú Lương, Xã Cấp Tiến, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ VậN TảI Và DU LịCH CườNG AN

Mã số thuế: 5000828120
Địa chỉ: Số nhà 05, ngõ 182, đường Lê Duẩn, tổ 8, Phường Tân Hà, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHAI KHOáNG THUậN THảO TạI TUYêN QUANG

Mã số thuế: 4601225189-001
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VậN TảI Và THươNG MạI NGọC KHáNH

Mã số thuế: 5000828096
Địa chỉ: Số nhà 308, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, Phường Hưng Thành, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư KHAI KHOáNG VạN XUâN

Mã số thuế: 5000828089
Địa chỉ: Thôn An Hòa 4, Xã An Tường, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI HảI ĐăNG

Mã số thuế: 5000828071
Địa chỉ: Số nhà 75, đường Phạm Văn Đồng, tổ 21, Phường Hưng Thành, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN THIếT Kế GIAO THôNG TíN THàNH

Mã số thuế: 5000828064
Địa chỉ: Số nhà 05, phố Hà Tuyên, tổ 25, Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Bưu điện huyện Hàm Yên - Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000285019-001
Địa chỉ: Tổ Tân Thịnh, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Bưu điện huyện Sơn Dương

Mã số thuế: 5000285019-005
Địa chỉ: Tổ dân phố Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI THúY CươNG

Mã số thuế: 5000828025
Địa chỉ: Số nhà 08, ngõ 116, đường Kim Quan, tổ 7, Phường ỷ La, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Hùng Star

Mã số thuế: 5000827945
Địa chỉ: Số nhà 11, tổ 14, Phường Hưng Thành, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Hợp Tác Xã Cây ăn Quả Quang Vinh

Mã số thuế: 5000827938
Địa chỉ: Thôn Hòa Mục, Xã Thái Long, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

C�ng Ty TNHH Thi�n Ng�c Minh Uy - Chi Nh�nh Tuy�n Quang

Mã số thuế: 0101987103-013
Địa chỉ: Số nhà 410, đường Phạm Văn Đồng, tổ 6, Phường Hưng Thành, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thiết Bị Điện Việt Linh

Mã số thuế: 5000827871
Địa chỉ: Số nhà 18, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 18, Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mạnh Oanh

Mã số thuế: 5000827751
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Hưng Thành, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tuân Lộc Phát

Mã số thuế: 5000827744
Địa chỉ: Thôn Phúc Tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Công Ty TNHH Lô Giang Xanh

Mã số thuế: 5000827423
Địa chỉ: Tổ Trung tâm 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Tân Kỷ Nguyên

Mã số thuế: 5000827335
Địa chỉ: Số nhà 30, đường Trần Nhân Tông, tổ 4, Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000827261
Địa chỉ: Bản Khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Lê Phát

Mã số thuế: 5000827222
Địa chỉ: Thôn Tiến Vũ 8, Xã An Tường, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Long

Mã số thuế: 5000827215
Địa chỉ: Đường Phan Thiết, tổ 34, Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Thái Dương

Mã số thuế: 5000827141
Địa chỉ: Số nhà 37, đường Nam Cao, tổ 34, Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Tiến Việt

Mã số thuế: 5000827134
Địa chỉ: Số nhà 44, đường 17/8, tổ 17, Phường Minh Xuân, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang