Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 3801131225
Địa chỉ: Số 23, Thôn Bình Lợi, Xã Phước Minh, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CÔNG TY TNHH NAM HOA TRÀ

Mã số thuế: 3801131200
Địa chỉ: Tổ 10, Khu 6, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ TRUNG

Mã số thuế: 3801131183
Địa chỉ: Số nhà 18, Đường Hùng Vương, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI KỲ

Mã số thuế: 3801131190
Địa chỉ: Tổ 6, ấp 12, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 3801131176
Địa chỉ: Tổ 4, Khu phố Phước Tân, Phường Tân Thiện, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP THIÊN LONG

Mã số thuế: 3801131063
Địa chỉ: 1028, Quốc lộ 14, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG NHỰA PET ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 3801131105
Địa chỉ: Số 62, ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU THUậT HươNG

Mã số thuế: 3801131056
Địa chỉ: Tổ 6, ấp 3, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI VâN NGọC

Mã số thuế: 3801131049
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Khu Đức lập, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàI TâM

Mã số thuế: 3801131031
Địa chỉ: ấp Thạnh Tây, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MộC NHIêN

Mã số thuế: 3801130870
Địa chỉ: Số 288, Quốc lộ 14, Khu phố Đức lập, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG CầU ĐườNG TUấN ANH

Mã số thuế: 3801130905
Địa chỉ: Số 38, Phan Huy ích, Tổ 4, Khu phố Phú Xuân, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU TíN THàNH

Mã số thuế: 3801130895
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Phú Long, Xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DUY MạNH HOA Lư

Mã số thuế: 3801130863
Địa chỉ: Số 120, Lộ 13B, ấp Thạnh Biên, Xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT HưNG PHáT

Mã số thuế: 3801130768
Địa chỉ: ấp 7, Xã Lộc Hòa, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Trường Mầm non Tuổi Thơ

Mã số thuế: 3801130849
Địa chỉ: ấp 3, Xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI PHI HùNG

Mã số thuế: 3801130736
Địa chỉ: Tổ 19, Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GIảI TRí HOàNG GIA PHáT

Mã số thuế: 3801130817
Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Khu phố 1, Phường Tân Đồng, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CôNG TY TNHH XâY DựNG DịCH Vụ QUANG ĐăNG

Mã số thuế: 3801130782
Địa chỉ: ấp Suối Cam, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HùNG PHáT

Mã số thuế: 3801130775
Địa chỉ: Tổ 7, ấp 5, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG ĐIệN TOàN THắNG

Mã số thuế: 3801130711
Địa chỉ: Tổ 3, Khu 4, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ LONG THủY PHáT

Mã số thuế: 3801130729
Địa chỉ: Tổ 5, ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHà HàNG CơM Gà THượNG HảI

Mã số thuế: 3801130743
Địa chỉ: Số 48, Hoàng Văn Thụ, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU S.H.A VĩNH PHướC

Mã số thuế: 3801130704
Địa chỉ: Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU TâN THANH TùNG

Mã số thuế: 3801130750
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 3, Xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT GIA CôNG THươNG MạI THI PHáT

Mã số thuế: 3801130479
Địa chỉ: Đường Phú Riềng Đỏ, Khu phố Tân Trà, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CôNG TY TNHH TMDV XâY DựNG XNK PHú QUý GIA

Mã số thuế: 3801130528
Địa chỉ: Số nhà 135, Thôn Thanh Long, Huyện Phú Riềng, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NAM ANH

Mã số thuế: 3801130535
Địa chỉ: Số 93, ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG CầU ĐườNG HOàNG LONG PHáT

Mã số thuế: 3801130510
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Đắk Nhau, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đình Việt

Mã số thuế: 3801108219
Địa chỉ: Đường Lê Văn Duyệt, khu phố 4, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HữU THIêN PHúC

Mã số thuế: 3702023927-001
Địa chỉ: ấp 6, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN THảO YếN 2

Mã số thuế: 3800340064-002
Địa chỉ: Số 206, ấp Thanh Sơn, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Bình Phước

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH THẩM ĐịNH GIá ĐộC LậP TạI THị Xã ĐồNG XOàI

Mã số thuế: 0312702815-007
Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố Tân Trà 1, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI LửA Và ĐấT

Mã số thuế: 3801130461
Địa chỉ: Số 83, Tổ 3, ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI PHượNG PHI

Mã số thuế: 3801130454
Địa chỉ: Số nhà 88, Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước