Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Đắk Nông

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG NÔ

Mã số thuế: 6400357421
Địa chỉ: UBNN huyện Krông Nô, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH TM - DV TRUYỀN THÔNG HẢI NAM

Mã số thuế: 6400357301
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ 3N

Mã số thuế: 6400357319
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

DOANH NGHIệP Tư NHâN TM KIM HươNG ảNH

Mã số thuế: 6400357284
Địa chỉ: 76 Nguyễn Tất Thành, TDP 1, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN VáN CôNG NGHệ CAO BISON

Mã số thuế: 6400357277
Địa chỉ: CN16, Khu Công nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Phòng Văn Hóa Thông Tin huyện Krông Nô

Mã số thuế: 6400357238
Địa chỉ: UBNN huyện Krông Nô, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU TRườNG PHướC

Mã số thuế: 6400357157
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư HảI SơN

Mã số thuế: 6400357213
Địa chỉ: Tầng 1, Số 244 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Đài Truyền Thanh huyện Đắk Song

Mã số thuế: 6400357100
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐT-XD-XNK THàNH LộC PHáT ĐạT

Mã số thuế: 6400357090
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

Phòng Tư Pháp huyện Krông Nô

Mã số thuế: 6400357044
Địa chỉ: UBND huyện Krông Nô, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế BIO

Mã số thuế: 6400357005
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và SảN XUấT HIềN THàNH

Mã số thuế: 6400356971
Địa chỉ: Số 769, Thôn 15, Xã Đắk DRông, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Phòng Dân Tộc huyện Krông Nô

Mã số thuế: 6400356964
Địa chỉ: TT Đăk Mâm, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐT XD TM RừNG THôNG ĐắK NôNG

Mã số thuế: 6400356812
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

Hợp tác xã Nam Hải Đăk Nông

Mã số thuế: 6400356876
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

DOANH NGHIệP Tư NHâN THẩM Mỹ VIệN CAO LY

Mã số thuế: 6400356851
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Trường THCS Nguyễn Trãi

Mã số thuế: 6400356837
Địa chỉ: Bon sê rê II, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

Phòng dân tộc huyện Đắk Glong

Mã số thuế: 6400356844
Địa chỉ: Thôn 1 xã Quảng Khê, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU NHã PHươNG

Mã số thuế: 6400356668
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Trung Tâm Văn Hóa-Thể Thao huyện Krông Nô

Mã số thuế: 6400356805
Địa chỉ: số 01 Chu Văn an, Thị trấn Đắk Mâm, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ SĐN

Mã số thuế: 6400356072
Địa chỉ: 63 Lê Thánh Tông, tổ 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Trung Tâm Phát Triển Cụm Công Nghiệp Thuận An

Mã số thuế: 6400356643
Địa chỉ: Thôn Thuận Bắc, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

DOANH NGHIệP Tư NHâN NôNG SảN TUấN QUYêN

Mã số thuế: 6400356629
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

DOANH NGHIệP Tư NHâN ANH QUâN ĐắK NôNG

Mã số thuế: 6400356523
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CôNG TY TNHH DịCH Vụ - THươNG MạI - SảN XUấT HUYềN TRINH

Mã số thuế: 6400356234
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGọC LONG ĐắK NôNG

Mã số thuế: 6400356266
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thương Mại,Xây Dựng Tân Tiến

Mã số thuế: 6400356354
Địa chỉ: Buôn 9, Xã Đắk Drô, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI HIệU HưNG

Mã số thuế: 6400356121
Địa chỉ: Thôn Nam Thạnh, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CHI NHáNH 48 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: 0313096148-036
Địa chỉ: 114 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TâY NGUYêN GREEN

Mã số thuế: 6400356058
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CôNG TY TNHH SX - TM - DV LONG PHáT

Mã số thuế: 6400356040
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 (nộp thay Nhà thầu ABSG Consulting Inc)

Mã số thuế: 6400356033
Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH KIểM TOáN Và ĐịNH GIá THăNG LONG - T.D.K TạI ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0104779158-036
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LONG TàI ĐứC

Mã số thuế: 6400355939
Địa chỉ: 65A, đường Nguyễn Tất thành, tổ dân phố 5, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông