Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Gia Lai

CHI NHáNH TạI AN KHê - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG AN TâN

Mã số thuế: 5900393627-004
Địa chỉ: Tổ 5, Phường An Bình, Thị xã An Khê, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VINH THàNH PHú

Mã số thuế: 5901044393
Địa chỉ: 75/20 Phù Đổng, Tổ 16, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYêN PHáT GL

Mã số thuế: 5901044386
Địa chỉ: 278 Trường Sa, Làng Nhao 1, Xã Ia Kênh, Thành phố Pleiku, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN GIA BảO PHáT GIA LAI

Mã số thuế: 5901044361
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê THIêN GIA LAI

Mã số thuế: 5901044322
Địa chỉ: 247 Trần Phú, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIêN PHú AN GIA LAI

Mã số thuế: 5901044354
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN CáT LợI GIA LAI

Mã số thuế: 5901044347
Địa chỉ: 73A Tôn Thất Thuyết, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY TNHH DUY AN GIA LAI

Mã số thuế: 5901044202
Địa chỉ: 59 Hoàng Quốc Việt, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Hợp tác xã xây dựng Bảo Ngọc

Mã số thuế: 5901044266
Địa chỉ: Thôn Plei Pa kdranh, Xã Chư Mố, Huyện IaPa, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàNG NGUYêN SơN GIA LAI

Mã số thuế: 5901044259
Địa chỉ: Quang Trung, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HưNG BìNH PHướC

Mã số thuế: 5901044241
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY TNHH THủY TUấN PHáT GIA LAI

Mã số thuế: 5901044114
Địa chỉ: Lô số 47, Khu SX-KD tập trung, thôn Gia Lâm, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LộC LONG GIA LAI

Mã số thuế: 5901044107
Địa chỉ: 88 Phan Đình Giót, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN Vị GIA LAI

Mã số thuế: 5901043914
Địa chỉ: 124 Võ Thị Sáu, Tổ 1, Thị trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN THUậN AN GIA

Mã số thuế: 5901044040
Địa chỉ: 43 Thống Nhất, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYệT THàNH LONG GIA LAI

Mã số thuế: 5901044033
Địa chỉ: Quang Trung, Tổ 14, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG BùI GIA GIA LAI

Mã số thuế: 5901044019
Địa chỉ: 20A Yên Đỗ, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA KHảI TIếN

Mã số thuế: 5901044026
Địa chỉ: 30 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ HOàNG TIếN Đề

Mã số thuế: 5901043907
Địa chỉ: 807 Trường Chinh, Tổ 1, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG MINH GIA LAI

Mã số thuế: 5901043706
Địa chỉ: 122 âu Cơ, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ

Mã số thuế: 5901043583
Địa chỉ: Chư Băh, Xã Chư Băh, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHANG GIA LâM

Mã số thuế: 5901043569
Địa chỉ: 73 Ngô Thì Nhậm, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THịNH XUâN HưNG

Mã số thuế: 5901043375
Địa chỉ: 727 Lê Duẩn, Xã Chư á, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY TNHH THANH HIếU GIA LAI

Mã số thuế: 5901043368
Địa chỉ: 07 Trần Hưng Đạo, Phường Sông Bờ, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN DượC PHẩM CAO NGUYêN

Mã số thuế: 5901043248
Địa chỉ: 30 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY PHáT TRIểN THủY ĐIệN Sê SAN

Mã số thuế: 5901043343
Địa chỉ: 114 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NGọC QUỳNH GIA LAI

Mã số thuế: 5901043294
Địa chỉ: 152 Hùng Vương, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và SảN XUấT QUYềN VươNG PHáT GIA LAI

Mã số thuế: 5901043287
Địa chỉ: 199 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THàNH DũNG CHư PưH

Mã số thuế: 5901043181
Địa chỉ: Thôn Hòa An, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

TRườNG TIểU HọC NAY DER

Mã số thuế: 5901043223
Địa chỉ: Puối A, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU ĐạI THế GIớI TạI GIA LAI

Mã số thuế: 0309453012-030
Địa chỉ: vị trí 06, tầng trệt CO.OP MART Pleiku, 21 Cách Mạng Tháng T, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai

CHI NHáNH MANG YANG-CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TOàN TRUNG

Mã số thuế: 5900674378-003
Địa chỉ: 132 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

CHI NHáNH PHú THIệN - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHU PHáT

Mã số thuế: 5900431777-003
Địa chỉ: Thôn Plei Ksing B, Xã Ia Piar, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RADAYA VIệT NAM

Mã số thuế: 5901043093
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị Trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NôNG AN GIA LAI

Mã số thuế: 5901043086
Địa chỉ: 93 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai