Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Bình Thuận

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TÂN XUÂN

Mã số thuế: 3401134077
Địa chỉ: Thôn Đá Mài 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NGA MŨI NÉ

Mã số thuế: 3401134091
Địa chỉ: 15 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP PHÚ THANH

Mã số thuế: 3401134084
Địa chỉ: Số 711 đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Bình Thuận

TRƯỜNG MẪU GIÁO TƯ THỤC SAO MAI

Mã số thuế: 3401134038
Địa chỉ: Thôn Hiệp An, Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, Bình Thuận

TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT HỪNG ĐÔNG

Mã số thuế: 3401134020
Địa chỉ: Số 29, Tạ Quang Bửu , kp 4, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ QUYêN SươNG - CHI NHáNH THàNH PHố PHAN THIếT

Mã số thuế: 3400051646-003
Địa chỉ: Số nhà 17, đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH Kỹ THUậT THươNG MạI MộC PHáT

Mã số thuế: 0313924440-001
Địa chỉ: 76, đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN NGâN HOA

Mã số thuế: 0302918974-002
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN - TRUNG TâM BảO TRì, BảO DưỡNG Và SửA CHữA ô Tô SAMCO PHAN THIếT

Mã số thuế: 3401133958
Địa chỉ: 93 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CôNG TY TNHH NHà LATINH

Mã số thuế: 3401133965
Địa chỉ: 117C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

TRườNG MẫU GIáO Tư THụC MAI ANH

Mã số thuế: 3401133940
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Ngọc Kỳ, khu phố 3, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, Bình Thuận

CôNG TY TNHH KIếN TRúC XâY DựNG KHắC LONG

Mã số thuế: 3401133891
Địa chỉ: Số 43 Đặng Văn Lãnh, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CôNG TY TNHH NHâN TâM BìNH THUậN

Mã số thuế: 3401133877
Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CôNG TY TNHH NHôM - KIếNG ĐìNH KHOA

Mã số thuế: 3401133884
Địa chỉ: 77 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT Cơ ĐIệN LạNH ĐạI QUANG

Mã số thuế: 3401133820
Địa chỉ: Lô B4-52 Khu dân cư Lại An, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU BA LAN CHâU âU

Mã số thuế: 3401133813
Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG KIêN THàNH

Mã số thuế: 3401133806
Địa chỉ: 114, đường 19/4, Khu phố 1, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CôNG TY TNHH XâY DựNG DịCH Vụ VậN TảI KIệT HâN

Mã số thuế: 3401133796
Địa chỉ: 280 Trần Quý Cáp, thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CôNG TY TNHH DRAGON MũI Né

Mã số thuế: 3401133644
Địa chỉ: 94 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CôNG TY TNHH TM DV XâY DựNG HùNG THIêN

Mã số thuế: 3401133570
Địa chỉ: 152 đường Quang Trung, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XUấT NHậP KHẩU CửU THáI

Mã số thuế: 3401133556
Địa chỉ: Thôn Dân Phú, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THủY SảN ĐạI PHáT

Mã số thuế: 3401133563
Địa chỉ: Số 295, thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - DU LịCH LưU TRú MũI Né

Mã số thuế: 3401133588
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố 6, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN GIó THáI HòA

Mã số thuế: 3401133429
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Viettel, Khu dân cư Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CôNG TY TNHH DịCH Vụ CáT TIêN QUáN

Mã số thuế: 3401133436
Địa chỉ: Đường Đào Tấn, Khu phố 6, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

CôNG TY TNHH HOàN Mỹ úC

Mã số thuế: 3401133411
Địa chỉ: Khu phố 6, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐấT PHAN

Mã số thuế: 3401133394
Địa chỉ: Lô 5A, Khu tái định cư Hàm Liêm, thôn 3, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vạn Kim

Mã số thuế: 3401116367
Địa chỉ: Km16+500 Quốc lộ 28B, Thôn Dốc Đá, Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

CHI NHáNH TáNH LINH - CôNG TY TNHH VậN TảI - THươNG MạI Và DịCH Vụ 9 LAN

Mã số thuế: 3401130202-002
Địa chỉ: 119 đường 25/12, Khu phố Lạc Thuận, Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

CHI NHáNH PHAN Rí - CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN 584 NHA TRANG

Mã số thuế: 4200636551-003
Địa chỉ: Số 54 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI LA GI - BìNH THUậN - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THIêN RồNG VIệT

Mã số thuế: 0313590660-007
Địa chỉ: 165 Nguyễn Ngọc Kỳ, Khu phố 3, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, Bình Thuận

CôNG TY TNHH CầU THANG Gỗ VạN PHúC

Mã số thuế: 3401133316
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI - XâY DựNG Và DịCH Vụ Lê HOàNG PHú QUý

Mã số thuế: 3401133274
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐóNG SửA TàU THUYềN NGUYễN THáM

Mã số thuế: 3401133281
Địa chỉ: Số 04 Hoàng Hoa Thám, khu phố 2, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, Bình Thuận

CôNG TY TNHH A Và TD BìNH THUậN

Mã số thuế: 3401133267
Địa chỉ: Lô R2 KDC Văn Thánh 2, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận