Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Bắc Cạn

Trạm Khuyến nông huyện Pác Nặm

Mã số thuế: 4700263932
Địa chỉ: Thôn Nà Cooc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

HTX Cây ăn quả

Mã số thuế: 4700263883
Địa chỉ: Lương Hạ, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN TâM HưNG

Mã số thuế: 4700263851
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ mới, Bắc Cạn

CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHU VUI CHơI GảI TRí HảI ĐăNG

Mã số thuế: 4700263837
Địa chỉ: Thôn Nà Chúa, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN

Mã số thuế: 0900223288-028
Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết, Phường Xuất Hoá, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Mã số thuế: 4700263812
Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà

Mã số thuế: 4700263650
Địa chỉ: Thôn Nà Khe, Xã Phương Viên, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611
Địa chỉ: Thôn Bản Cải, Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàNG YếN BắC KạN

Mã số thuế: 4700263467
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HữU Đô

Mã số thuế: 4700263474
Địa chỉ: Thôn Nà Cà, Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Bắc Cạn

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TIêU DùNG C2C FOODS

Mã số thuế: 4700263403
Địa chỉ: Số nhà 161, Tổ 11, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

Công ty bảo việt nhân thọ Bắc Kạn

Mã số thuế: 0102641429-061
Địa chỉ: Thửa đất số 260 và 261, Tổ 8, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

Mã số thuế: 4700263379
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Ngọc Linh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700263315
Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn II, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Nhà Sạch 24h

Mã số thuế: 4700263178
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

HợP TáC Xã BìNH SơN

Mã số thuế: 4700263146
Địa chỉ: Thôn 1B Khâu Cưởm, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông, Bắc Cạn

HợP TáC Xã CHăN NUôI Và LàM VườN PHươNG ĐứC

Mã số thuế: 4700263040
Địa chỉ: Thôn Bản Mới, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhàn Nsbk

Mã số thuế: 4700263026
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tkh

Mã số thuế: 4700263001
Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960
Địa chỉ: Xưởng Cưa, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

Công Ty TNHH Trần Toản

Mã số thuế: 4700262897
Địa chỉ: Tổ Đoàn Kết, Phường Xuất Hoá, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên 20-10

Mã số thuế: 4700262865
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262833
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Bộ

Mã số thuế: 4700262826
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lỏng Thăng Long Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 4601239488-001
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

Công Ty TNHH Khoáng Sản Và Luyện Kim Cbl

Mã số thuế: 4700262576
Địa chỉ: Tổ 14A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Thành T&T

Mã số thuế: 4700262294
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Sản Xuất Kinh Doanh Gỗ Đại Thành

Mã số thuế: 4700262287
Địa chỉ: Ngõ 51, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 3, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Long Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700262248
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: 4700262223
Địa chỉ: Thôn Pò Đồn, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700262128
Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Dược Liệu Bắc Sơn

Mã số thuế: 4700262022
Địa chỉ: Thôn ủm Đon, Xã Yên Mỹ, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Khuyên

Mã số thuế: 4700262015
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Ngã Ba, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Chi Nhánh Bắc Kạn - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Công Trình Mỏ

Mã số thuế: 4800846617-002
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức

Mã số thuế: 4700261974
Địa chỉ: Nà Dăm, Xã Xuân Dương, Huyện Na Rì, Bắc Cạn