Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG BÌNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 4500609291
Địa chỉ: Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TRUNG TíN NGUYêN

Mã số thuế: 4500609157
Địa chỉ: Phòng 402 Chung cư C2, đường Hồ Xuân Hương, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THIếT Bị Và CôNG NGHệ CAMERA THịNH PHáT NINH THUậN

Mã số thuế: 4500609132
Địa chỉ: Số 122 Nguyễn Văn Cừ, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH HOA THIêN ĐứC

Mã số thuế: 4500609118
Địa chỉ: Số 79/56 đường Hải Thượng Lãn ông, khu phố 7, Phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MTV TôM GIốNG TUấN LINH VIệT NAM

Mã số thuế: 4500608883
Địa chỉ: Thôn Khánh Nhơn 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN TOàN CầU ONE

Mã số thuế: 4500608876
Địa chỉ: Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT GIốNG THủY SảN THáI BìNH AQUA

Mã số thuế: 4500608795
Địa chỉ: Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN XUâN ĐạT NINH THUậN

Mã số thuế: 4500608788
Địa chỉ: Thôn Khánh Nhơn, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CHI NHáNH Cà Ná - CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN 584 NHA TRANG

Mã số thuế: 4200636551-002
Địa chỉ: Cảng cá Cà Ná mở rộng, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT KHẩU NôNG SảN THUậN THIêN NONI

Mã số thuế: 4500608770
Địa chỉ: Thôn Long Bình 1, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN NAM MEKONG

Mã số thuế: 4500608749
Địa chỉ: Lô 87, Khu sản xuất Giống thủy sản tập trung, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG BạC NGầU TâM

Mã số thuế: 4500608731
Địa chỉ: Số nhà 105 Huỳnh Phước, Khu phố 14, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐôNG NAM NINH THUậN

Mã số thuế: 4500608756
Địa chỉ: Đường 16/4, khu phố 1, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH GIA LINH NINH THUậN

Mã số thuế: 4500608668
Địa chỉ: Số 36 Ngô Thì Nhậm, Phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH ĐồNG VâN

Mã số thuế: 4500608650
Địa chỉ: Số 12 Trần Quốc Thảo, KP1, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH KHU DU LịCH BãI CốC

Mã số thuế: 4500608604
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH HươNG BIểN - LộC PHáT

Mã số thuế: 4500608594
Địa chỉ: Ninh Chữ 2, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI THịNH HOàNG VINH

Mã số thuế: 4500608562
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TâN BìNH PHAN RANG

Mã số thuế: 4500608548
Địa chỉ: Tổ 22 Khu phố 1, Phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN TôM VIệT NINH THUậN

Mã số thuế: 4500608202
Địa chỉ: Thôn Khánh Nhơn 2, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN ANH NINH THUậN

Mã số thuế: 4500608065
Địa chỉ: Đường Triệu Quang Phục, Khu phố 4, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI NăM NGọC NINH THUậN

Mã số thuế: 4500608058
Địa chỉ: Số 269 Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

BAN QUảN Lý Dự áN " CứU TRợ KHẩN CấP Về HạN HáN Và XâM NHậP MặN TạI VIệT NAM"

Mã số thuế: 4500608040
Địa chỉ: 366 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế 219 DUYêN HảI

Mã số thuế: 4500607907
Địa chỉ: Số 09 Đường D1 Khu dân cư Phước Mỹ, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NăNG LượNG TáI TạO HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN

Mã số thuế: 4500607960
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MINH PHáT WINDOW

Mã số thuế: 4500607921
Địa chỉ: Số 17 Hà Huy Tập, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XI MăNG HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN

Mã số thuế: 4500607946
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư KHU LIêN HợP LUYệN CáN THéP HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN

Mã số thuế: 4500607953
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ KIM CHâU KHOA

Mã số thuế: 4500607914
Địa chỉ: Số 58 Hàm Nghi, Khu phố 5, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CảNG TổNG HợP QUốC Tế HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN

Mã số thuế: 4500607985
Địa chỉ: Thôn Thương Diêm 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư Hạ TầNG KHU CôNG NGHIệP HOA SEN Cà Ná - NINH THUậN

Mã số thuế: 4500607978
Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ THốNG NHã

Mã số thuế: 4500607872
Địa chỉ: Số 11A Lý Thường Kiệt, Khu phố 3, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ ANH SA

Mã số thuế: 4500607897
Địa chỉ: Số 26 Ngô Thì Nhậm, Phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH TUấN MINH NINH THUậN

Mã số thuế: 4500607833
Địa chỉ: Số 66H đường Hải Thượng Lãn ông, Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI ý NGHĩA

Mã số thuế: 4500607826
Địa chỉ: Số 05 Đinh Công Tráng, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận