Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TUCSON NGUYỄN

Mã số thuế: 4300786007
Địa chỉ: 46 Trần Công Hiến, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN NGỌC PHÁT

Mã số thuế: 4300786173
Địa chỉ: 252-Bích Khê, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ TÂN MINH

Mã số thuế: 4300786166
Địa chỉ: Lô L7, Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PPTECH

Mã số thuế: 4300786180
Địa chỉ: 169 Bích Khê, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NHẤT ẤN

Mã số thuế: 4300786198
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LỘC TÍN PHÁT

Mã số thuế: 4300786060
Địa chỉ: Tổ 04, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH NAM TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 4300786053
Địa chỉ: Thôn Lương Nông Nam, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PT AN TRÍ

Mã số thuế: 4300786085
Địa chỉ: 68-Trương Quang Trọng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN THÁI HÒA

Mã số thuế: 4300786102
Địa chỉ: 455-Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH TK - XD NAM LONG

Mã số thuế: 4300786078
Địa chỉ: Thôn Năng Tây 1, Xã Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY CP CảNG QUốC Tế GEMADEPT - DUNG QUấT

Mã số thuế: 4300339633-001
Địa chỉ: 62-Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI PHươNG LOAN

Mã số thuế: 4300786014
Địa chỉ: Thôn Long Vĩnh, Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI VĩNH THUậN

Mã số thuế: 4300785980
Địa chỉ: Lô BT25-khu dân cư Yên Phú, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI HOàNG MAI

Mã số thuế: 4300785998
Địa chỉ: 02-Tôn Đức Thắng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY LUậT TNHH MTV Số 1 QUảNG NGãI

Mã số thuế: 4300786039
Địa chỉ: Số 15 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NộI THấT HữU NAM

Mã số thuế: 4300785726
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN DU LịCH PHú HảI

Mã số thuế: 4300785733
Địa chỉ: 07-Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI KHởI NGUYêN

Mã số thuế: 4300785589
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ MAI NGUYễN

Mã số thuế: 4300785613
Địa chỉ: 03-Nguyễn Cư Trinh, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH SảN XUấT, THươNG MạI & DịCH Vụ VĩNH SáNG

Mã số thuế: 4300785483
Địa chỉ: Lô C1, C2-Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh ấn Tây, Xã Tịnh ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI QUý NGâN

Mã số thuế: 4300785469
Địa chỉ: Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Điền, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY LắP Và THươNG MạI HOàNG PHáT

Mã số thuế: 4300785476
Địa chỉ: Lô B5-03-Trương Vĩnh Ký, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KINH DOANH DịCH Vụ HồNG HạNH

Mã số thuế: 4300785412
Địa chỉ: 522 Nguyễn Nghiêm, Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê TIếN TấN

Mã số thuế: 4300785405
Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Bình Tây, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Phong

Mã số thuế: 4300785395
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG SảN XUấT TOàN THắNG

Mã số thuế: 4300785324
Địa chỉ: 156-Nguyễn Tự Tân, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY DựNG DANH VIệT

Mã số thuế: 4300785370
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Tịnh ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH NăNG LươÊNG XANH DUYêN HA�I 76

Mã số thuế: 4300785010
Địa chỉ: Thôn Phu� Bi�nh Trung, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN TâN HữU SANH

Mã số thuế: 4300785211
Địa chỉ: 11 Trần Cẩm, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư & DịCH Vụ CôNG NGHIệP EUROTECH

Mã số thuế: 4300785204
Địa chỉ: Thôn Vĩnh An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VêN DịCH Vụ THươNG MạI Kỳ PHONG

Mã số thuế: 4300785162
Địa chỉ: Lô B253 Trần Quang Khải, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí Và Cơ ĐIệN LạNH TRườNG PHáT

Mã số thuế: 4300785130
Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG Và THươNG MạI THUậN THịNH PHáT

Mã số thuế: 4300785123
Địa chỉ: Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI THUậN PHươNG

Mã số thuế: 4300785116
Địa chỉ: 95-Nguyễn Bá Loan, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG Hà NAM HIềN HậU

Mã số thuế: 4300785099
Địa chỉ: Thôn Thạch An, Xã Bình Mỹ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi