Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC BƯƠU

Mã số thuế: 4001090998
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trà Cang, Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH KHU NGHỈ DƯỠNG KARMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 4001090934
Địa chỉ: 83/9 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam

DOANH NGHIỆP TN DU LỊCH AN PHÁT

Mã số thuế: 4001091085
Địa chỉ: 301 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIBIKIT

Mã số thuế: 4001090980
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ & QUẢNG CÁO HƯNG THÀNH

Mã số thuế: 4001091078
Địa chỉ: 239 Phan Bội Châu, Khối phố Mỹ Thạch Bắc, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG DỊCH VỤ QUỐC TUẤN

Mã số thuế: 4001091060
Địa chỉ: 331 Hùng Vương, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH BIỆT THỰ AN

Mã số thuế: 4001090902
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Võng Nhi, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN CôNG NGHêÊ TIN HOÊC NGUYêN TRâ�N

Mã số thuế: 4001090589
Địa chỉ: 65 Quang Trung, khô�i 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ DầU NHờN NANO

Mã số thuế: 4001090846
Địa chỉ: 19 Lê Quý Đôn, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH KIM QUANG

Mã số thuế: 4001090860
Địa chỉ: 93 Thích Quảng Đức, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV MINH LOAN PHáT

Mã số thuế: 4001090878
Địa chỉ: Thôn Thanh Nhứt, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CôNG TY TNHH Cà PHê FAIFOO

Mã số thuế: 4001090740
Địa chỉ: 253 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và MôI TRườNG PHướC AN

Mã số thuế: 4001090733
Địa chỉ: 73 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HùNG TRầN

Mã số thuế: 4001090726
Địa chỉ: 110 Trương Chí Cương, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê PHúC HOàNG GIA

Mã số thuế: 4001090684
Địa chỉ: Thôn Trường Mỹ, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN THươNG MạI DịCH Vụ TRí GIA PHáT

Mã số thuế: 4001090620
Địa chỉ: Số 32 đường 24/3, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MAY LộC PHONG

Mã số thuế: 4001090564
Địa chỉ: Thôn Mỹ Tây, Xã Đại Phong, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

DOANH NGHIệP TN THươNG MạI DịCH Vụ - SảN XUấT MINH NHựT

Mã số thuế: 4001090500
Địa chỉ: Thôn Trà Lang, Xã Tam Ngọc, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CôNG TY TNHH BảO TRườNG TIếN

Mã số thuế: 4001090476
Địa chỉ: Tổ 2, Khối Phố Phú Sơn, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG LONG ĐạT

Mã số thuế: 4001090451
Địa chỉ: 58 Phạm Phú Thứ, khối phố Mỹ Thạch Trung, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

DOANH NGHIệP Tư NHâN HảI SảN TâN HòA

Mã số thuế: 4001090483
Địa chỉ: Tổ 4, Thôn Tân An, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN NôNG SảN SạCH QUảNG NAM

Mã số thuế: 4001090469
Địa chỉ: Thôn Phước Lộc, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

CôNG TY CP THủY ĐIệN NướC CHè

Mã số thuế: 4001090437
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và XUấT NHậP KHẩU MINH VINH

Mã số thuế: 4001090317
Địa chỉ: Tổ 5, Khối phố 6, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Quảng Nam

Trường Mầm non Việt Mỹ

Mã số thuế: 4001090444
Địa chỉ: 45 Nguyễn Thành Hãn, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và THươNG MạI CHâU NGọC ANH

Mã số thuế: 4001090194
Địa chỉ: Tổ 7, Thôn Hòa Thạch, Xã Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN C.P.A VIệT

Mã số thuế: 4001090204
Địa chỉ: Số 135 Lê Hồng Phong, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Văn phòng đại diện Karma Developments PTE.LTD tại Việt Nam

Mã số thuế: 4001090282
Địa chỉ: Thôn Thanh Đông, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CôNG TY TNHH TRươNG TUâN

Mã số thuế: 4001090116
Địa chỉ: 65B Nguyễn Thái Học, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CôNG TY TNHH QUảN Lý ĐầU Tư ASIA - VIệT NAM

Mã số thuế: 4001090155
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CôNG TY TNHH KHáNH QUảNG

Mã số thuế: 4001089921
Địa chỉ: Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH SơN THảO

Mã số thuế: 4001089939
Địa chỉ: Khối phố Hà Trung, Phường Cẩm Nam, Thành phố Hội An, Quảng Nam

CôNG TY CP THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI HOà THUậN

Mã số thuế: 4001089914
Địa chỉ: 182 Huỳnh Thúc Kháng, khối 5, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

CôNG TY TNHH ĐồNG THIệU

Mã số thuế: 4001089777
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Tiên Mỹ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ THIêN TRâM

Mã số thuế: 4001090028
Địa chỉ: 164 Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam