Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Quảng Bình

CÔNG TY TNHH NGÔ HÀ ANH

Mã số thuế: 3101020495
Địa chỉ: Thôn Phú Cát, xã, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH HƯNG

Mã số thuế: 3101020505
Địa chỉ: Số 16, Ngô Gia Tự, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH HƯNG

Mã số thuế: 3101020512
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI GIA HƯNG

Mã số thuế: 3101020470
Địa chỉ: Thôn Đức Điền, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THANH HOA

Mã số thuế: 3101020488
Địa chỉ: Đường Hoàng Việt, Tổ DP 8, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI HùNG CườNG

Mã số thuế: 3101020417
Địa chỉ: Khu Mới, đường Trường Chinh, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CôNG TY TNHH DU LịCH SINH THáI BắC SôNG DINH

Mã số thuế: 3101020382
Địa chỉ: Tiểu khu 9, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CHUNG DOAN

Mã số thuế: 3101020350
Địa chỉ: Chợ Võ Xá, Thôn Trung, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN MôI TRườNG XANH HảI AN

Mã số thuế: 3101020329
Địa chỉ: Xóm Bắc Dinh, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và LâM SảN QUANG THIệP

Mã số thuế: 3101020262
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI MINH TùNG

Mã số thuế: 3101020209
Địa chỉ: TDP 2B, Thị trấn NT Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP TâN XUâN

Mã số thuế: 3101020199
Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Phường Quảng Phong, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CôNG TY TNHH TMTH GIA LINH

Mã số thuế: 3101020174
Địa chỉ: 19 Trần Mạnh Đàn, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG AN NHIêN

Mã số thuế: 3101020181
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế DOUBLE H TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 2600921239-003
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Lê TRầN

Mã số thuế: 3101020128
Địa chỉ: Số 161 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CôNG TY TNHH THủY SảN QUANG SANG

Mã số thuế: 3101020135
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Phường Quảng Phúc, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

Đội Thuế số 3

Mã số thuế: 3101020022
Địa chỉ: Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Đội Thuế số 1

Mã số thuế: 3101020015
Địa chỉ: Dinh Mười, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG HóA SơN

Mã số thuế: 3101019972
Địa chỉ: Thôn Đặng Hóa, Xã Hóa Sơn, Huyện Minh Hoá, Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI TổNG HợP HOàNG ANH

Mã số thuế: 3101019997
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HưNG KHANG

Mã số thuế: 3101019958
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP THANH HạNH

Mã số thuế: 3101019940
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CôNG TY TNHH CHâU HảI PHươNG

Mã số thuế: 3101019852
Địa chỉ: Số 103 Hà Văn Cách, Tổ dân phố 7, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DV LUậN NHUNG

Mã số thuế: 3101019845
Địa chỉ: TDP Minh Lợi, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THắNG LợI PHáT

Mã số thuế: 3101019820
Địa chỉ: Thôn Cao Trạch, Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI XUâN THàNH

Mã số thuế: 3101019838
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ

Mã số thuế: 3101019813
Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CôNG TY TNHH KIếN GIA DươNG

Mã số thuế: 3101019806
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Tổ dân phố 6, Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI PHướC Sỹ

Mã số thuế: 3101019789
Địa chỉ: Thôn Phù Lưu, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CôNG TY TNHH HOàNG VạN LợI

Mã số thuế: 3101019796
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NGA THế

Mã số thuế: 3101019725
Địa chỉ: Số 44 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN BảO AN

Mã số thuế: 3101019718
Địa chỉ: TDP Minh Lợi, Phường Quảng Thọ, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN COMNET

Mã số thuế: 3101019683
Địa chỉ: Số 137/6 Hai Bà Trưng, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Hợp tác xã nông nghiệp nuôi ong lấy mật Quyết Thắng

Mã số thuế: 3101019644
Địa chỉ: Thôn Thượng Lào, Xã Thuận Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình