Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 3002038251
Địa chỉ: Thôn Hải Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HBE

Mã số thuế: 3002038269
Địa chỉ: Số 02, ngõ 5 đường Phan Đình Phùng, Tổ 3, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM SAN

Mã số thuế: 3002038244
Địa chỉ: Số 288 Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HUY

Mã số thuế: 3002038205
Địa chỉ: (Nhà ông Phan Xuân Trí) xóm Tân Thuận, Xã Cẩm Thịnh, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH VŨNG ÁNG

Mã số thuế: 3002038212
Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Phú, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GIA NGÂN

Mã số thuế: 3002038188
Địa chỉ: Số nhà 20, ngõ 10, đường Nguyễn Biểu, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH NHÀN HẠ

Mã số thuế: 3002038170
Địa chỉ: (Nhà bà Nguyễn Thị Nhàn), Xóm Châu Long, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ QUỐC HÙNG

Mã số thuế: 3002038163
Địa chỉ: Thôn Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

CôNG TY CP ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI Hà BảO MINH

Mã số thuế: 3002038156
Địa chỉ: Số nhà 01, ngõ 489, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ẩM THựC PHú QUý

Mã số thuế: 3002038124
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Đình Song, tổ dân phố Nhân Thắng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HợP TáC Xã CHăN NUôI CHIếN CHINH Xã CẩM Mỹ

Mã số thuế: 3002038068
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUốC Tế THMART

Mã số thuế: 3002038036
Địa chỉ: Tại nhà bà Chu Thị Anh, xóm Hà Chua, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP HữU THúY

Mã số thuế: 3002038043
Địa chỉ: (Nhà ông Hoàng Văn Hữu), thôn Trung Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

DOANH NGHIệP TN HOàNG KIM LAN

Mã số thuế: 3002037995
Địa chỉ: Số 82 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Hợp tác xã vật liệu xây dựng Nhật Phát

Mã số thuế: 3002038011
Địa chỉ: Thôn Sinh Cờ, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY LắP TổNG HợP THàNH LộC

Mã số thuế: 3002038004
Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Văn Thịnh, tổ dân phố Nhân Thắng, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI TổNG HợP VIENCO

Mã số thuế: 3002037988
Địa chỉ: (Nhà ông Trần Xuân Lý), tổ dân phố Long Hải, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Trung Khang

Mã số thuế: 3002037956
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Trung Tiến

Mã số thuế: 3002037949
Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI HIệP HồNG

Mã số thuế: 3002037917
Địa chỉ: Số 322 đường Nguyễn Du, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH TâN PHúC Hà TĩNH

Mã số thuế: 3002037882
Địa chỉ: Số 40 Phan Huy Chú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MECHPLUS

Mã số thuế: 3002037875
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Trọng Đạt, Thôn Liên Hà, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Hợp tác xã Hùng Đại Dương

Mã số thuế: 3002037868
Địa chỉ: Thôn Chi Lưu, Xã Thạch Kênh, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG VIệT PHONG

Mã số thuế: 3002037850
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Quỳnh, tổ dân phố Hưng Hòa, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ THươNG MạI VIệT TRUNG

Mã số thuế: 3002037762
Địa chỉ: (Nhà ông Phan Văn Trung), Tổ dân phố 4, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV TRầN PHướC

Mã số thuế: 3002037836
Địa chỉ: (Nhà bà Nguyễn Thị lệ) Xóm Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH CôNG TRìNH Tề PHú THăNG

Mã số thuế: 3002037811
Địa chỉ: Nhà ông Mai Xuân Huy, tổ dân cư Liên Sơn, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Quỹ Bảo trì Đường bộ Tỉnh Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3002037730
Địa chỉ: Số 01, Đường Đặng Dung, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Tỉnh Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3002037716
Địa chỉ: Số 01, Đường Đặng Dung, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Tỉnh Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3002037748
Địa chỉ: Số 01, Đường Đặng Dung, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH ẩM THựC HươNG VIệT

Mã số thuế: 3002037755
Địa chỉ: Tại nhà ông Võ Văn Quang, Tổ dân phố Liên Phú, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Quỹ Phát triển đất Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3002037709
Địa chỉ: Số 1, Đường Đặng Dung, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Tĩnh

Mã số thuế: 3002037723
Địa chỉ: Số 1, Đường Đặng Dung, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH TâM ĐứC TUấN

Mã số thuế: 3002037667
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Tân, thôn 12, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

CôNG TY CP ĐầU Tư Và PHáT TRIểN DịCH Vụ VậN TảI Hà TĩNH

Mã số thuế: 3002027732
Địa chỉ: Số nhà 30, ngõ 7, đường Hải Thượng Lãn ông, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh