Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 2901863799
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI TLC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901863541
Địa chỉ: Khách sạn Trường Lợi, đường Nguyễn Thức Tự, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀ HOÀNG NAM

Mã số thuế: 2901863037
Địa chỉ: Xóm 18A, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 356 (LLP)

Mã số thuế: 2901863044
Địa chỉ: Số 5, đường Hoài Thanh, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC SMART LINK

Mã số thuế: 2901862724
Địa chỉ: Khối 03, Phường Thu Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG ĐÔ VINH

Mã số thuế: 2901862996
Địa chỉ: Số 16, đường Minh Tân, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH DUNG

Mã số thuế: 2901862989
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Tháp, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRUNG TÂM GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901862932
Địa chỉ: 154 Đinh Công Tráng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP TUẤN LAM

Mã số thuế: 2901862876
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ VĂN PHÚ

Mã số thuế: 2901862883
Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901862749
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG SPT

Mã số thuế: 2901862731
Địa chỉ: Nhà số 38, ngõ A1, đường Duy Tân, khối Trung Yên, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MINH SơN - PHòNG KHáM BệNH ĐA KHOA Tư NHâN MINH AN

Mã số thuế: 2900613877-001
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN TảI PHú SONG TOàN

Mã số thuế: 2901862717
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI HUYềN Tú

Mã số thuế: 2901862812
Địa chỉ: Số 78, đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TổNG HợP HOANG QUâN

Mã số thuế: 2901862795
Địa chỉ: Xóm Hạ Long, Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ MạNH LộC

Mã số thuế: 2901862682
Địa chỉ: Số 159, đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CôNG TY TNHH TổNG HợP HảI âU

Mã số thuế: 2901862650
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Xuân Tường, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY TNHH XâY DựNG HồNG THàNH

Mã số thuế: 2901862611
Địa chỉ: Xóm Xuân An, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư Và XâY DựNG 538

Mã số thuế: 2901862629
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CôNG TY TNHH TổNG HợP THàNH HưNG

Mã số thuế: 2901862643
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CôNG TY CP ĐầU Tư Và THươNG MạI GIA HâN

Mã số thuế: 2901862604
Địa chỉ: Số 85, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG PHúC TRANG

Mã số thuế: 2901862594
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Thiệu, Khối 16, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN MáY XâY DựNG ADP

Mã số thuế: 2901862555
Địa chỉ: số 34, đường Bạch Liêu, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

CôNG TY TNHH THể THAO Và GIảI TRí ĐìNH NGUYêN

Mã số thuế: 2901862636
Địa chỉ: Số 32, Đại lộ V.I.Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

CôNG TY TNHH GIáO DụC TầM NHìN MớI

Mã số thuế: 2901862562
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI TổNG HợP Và ĐầU Tư Hà MY

Mã số thuế: 2901862410
Địa chỉ: Số 07, đường Tân Tiến, phường Hưng Bình, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU TRIệU PHú

Mã số thuế: 2901862403
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU VăN TOảN

Mã số thuế: 2901862474
Địa chỉ: Xóm 7 Bắc Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CôNG TY CP XâY LắP Và THươNG MạI HOàNG PHúC

Mã số thuế: 2901862386
Địa chỉ: Nhà số 5, ngõ 03, khối 15, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU A-Z KING

Mã số thuế: 2901862379
Địa chỉ: Số 61, đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NôNG NGHIệP XANH NGHệ AN

Mã số thuế: 2901862347
Địa chỉ: Số nhà 24, ngõ 18,đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KHOáNG SảN MIKA

Mã số thuế: 2901862481
Địa chỉ: lô 23/K2, đường Nguyễn Năng Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

CôNG TY CP ĐầU Tư Và XâY DựNG MINH ĐứC

Mã số thuế: 2901862467
Địa chỉ: Xóm Mỹ Hậu, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

CôNG TY CP VậT LIệU XâY DựNG VIệT NHậT

Mã số thuế: 2901862315
Địa chỉ: Đường Đặng Thai Mai, xóm Mỹ Hậu, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An