Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO HÀ NỘI - CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800897114
Địa chỉ: Số nhà 034, Tổ 2, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ XANH CAB

Mã số thuế: 4800896907
Địa chỉ: Số nhà 050A, đường Phai Khắt Nà Ngần, tổ 17, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nguyên Bình

Mã số thuế: 4800896858
Địa chỉ: xóm nà gọn, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CôNG TY TNHH HOàNG LONG TN

Mã số thuế: 4800896865
Địa chỉ: Số nhà 058, Tổ 15, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG HảI BằNG TạI TRùNG KHáNH

Mã số thuế: 4800157670-001
Địa chỉ: Số nhà 847, Tổ 9, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Trường Mầm Non Hạnh Phúc

Mã số thuế: 4800896833
Địa chỉ: Xóm Bó Huy, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI 19-6 HưNG THịNH

Mã số thuế: 4800896826
Địa chỉ: Số nhà 051, Tổ 13, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CHI NHáNH CAO BằNG - CôNG TY CP XâY DựNG Và PHáT TRIểN CôNG TRìNH Hạ TầNG

Mã số thuế: 0100106070-001
Địa chỉ: Tổ 24, Khu tái định cư, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

CôNG TY TNHH BìNH Hà CAO BằNG

Mã số thuế: 4800896819
Địa chỉ: Xóm Pò Tập, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

BAN QUảN Lý KHU DU LịCH THáC BảN GIốC

Mã số thuế: 4800896801
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

CôNG TY TNHH AN MINH CAO BằNG

Mã số thuế: 4800896745
Địa chỉ: Số nhà 35, Tổ 15, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

DOANH NGHIệP Tư NHâN MVT

Mã số thuế: 4800896664
Địa chỉ: Xóm Cốc Coóc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐạI PHONG 69

Mã số thuế: 4800896671
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI NGọC DươNG

Mã số thuế: 4800896657
Địa chỉ: Xóm Khuổi Đăm, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP TâN LONG

Mã số thuế: 4800896632
Địa chỉ: Số nhà 036, Tổ 6, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Điện - Khoáng Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700145992-001
Địa chỉ: Số nhà 066, Tổ 3, Đường Pác Bó, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty TNHH Vận Tải Và Xuất Nhập Khẩu Hoàng Dương

Mã số thuế: 4800896590
Địa chỉ: Khu tái định cư 1, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

Công Ty TNHH Lợi Nga

Mã số thuế: 4800896551
Địa chỉ: Số nhà 057, Tổ 31, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty TNHH Dr.H

Mã số thuế: 4800896537
Địa chỉ: Số nhà 164, Phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Hợp tác xã Quang Lâm

Mã số thuế: 4800896505
Địa chỉ: Xóm Lũng vịt, Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Thái Cổ

Mã số thuế: 4800896488
Địa chỉ: Số nhà 094, Tổ 13, Phố Nước Giáp, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Kiệt Phát

Mã số thuế: 4800896456
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Hợp tác xã Môi trường Hưng Đạo

Mã số thuế: 4800896463
Địa chỉ: Xóm 3, Ngọc Quyến, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Pilmico Cao Bằng

Mã số thuế: 4800896382
Địa chỉ: Ngã 5, Tổ 11, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Btcvalue - Văn Phòng Đại Diện Cao Bằng

Mã số thuế: 0105763464-017
Địa chỉ: Số 64, Tổ 9, Phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty TNHH Quan Đạo

Mã số thuế: 4800896375
Địa chỉ: Tại nhà máy gạch, Xóm Cốc Mặn, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Công Ty TNHH Thương Mại Thái Trung 89

Mã số thuế: 4800896287
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty TNHH Tâm Thịnh An

Mã số thuế: 4800896248
Địa chỉ: Số nhà 056, Tổ 16, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Văn phòng luật sư Lô Nguyễn và cộng sự - Chi nhánh CB

Mã số thuế: 0105557581-001
Địa chỉ: SN 03 - Ngõ 120 - Tổ 18, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Trà 68

Mã số thuế: 4800896262
Địa chỉ: Số nhà 068, Tổ 6, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Nam Cao 88

Mã số thuế: 4800896255
Địa chỉ: Thôn Nà Mon, Xã Nam Cao, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Ngọc Xuân Cao Bằng

Mã số thuế: 4800896223
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty TNHH Thuận Tiến Cao Bằng

Mã số thuế: 4800896209
Địa chỉ: NR ông: Trần Mạnh Tiến, Tổ 21, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Đông Khê

Mã số thuế: 4800896079
Địa chỉ: Số nhà 086, Tổ 20, phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

Công Ty TNHH Đại Cát Cao Bằng

Mã số thuế: 4800896135
Địa chỉ: Số nhà 230, Tổ 1, phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng