Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH SƠN

Mã số thuế: 0601118831
Địa chỉ: Tổ 26, Tức Mạc, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI ĐẠI

Mã số thuế: 0601118768
Địa chỉ: Số 12 Đặng Việt Châu, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THẮNG LỢI MB

Mã số thuế: 0601118750
Địa chỉ: Số 671, đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN HỒNG ANH

Mã số thuế: 0601118743
Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Phú, Thôn Phú An, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NGUYỄN KHANG

Mã số thuế: 0601118736
Địa chỉ: 216 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Nam Định

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG THUẤN

Mã số thuế: 0601118662
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY LắP ĐứC HảI

Mã số thuế: 0601118648
Địa chỉ: Số 42 Vũ Hữu Lợi, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Nam Định

Công Ty Bảo Hiểm Bảo Long Nam Định ( Thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long)

Mã số thuế: 0301458065-041
Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 86 Đông A -KĐTM Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI & Cơ KHí THàNH NAM

Mã số thuế: 0601118630
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI DUY ANH

Mã số thuế: 0601118687
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI HOàNG DũNG

Mã số thuế: 0601118655
Địa chỉ: Số 140 Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Nam Định

Công ty TNHH Enter.B Nam Định

Mã số thuế: 0601118623
Địa chỉ: Thôn Thượng Đồng, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản, Nam Định

Văn phòng đại diện Ocean Sky Marketing (HK) LTD tại Nam Định

Mã số thuế: 0601118535
Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà hành chính CTy CPDNThiên Nam Sunrise, KCN BM, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CôNG TY TNHH GươNG KíNH DUYêN ĐứC

Mã số thuế: 0601118422
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP Và THươNG MạI TRườNG THịNH

Mã số thuế: 0601118503
Địa chỉ: Khu Phú Thọ, Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Nam Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và KIếN TRúC CảNH QUAN KHáNH PHáT

Mã số thuế: 0601118447
Địa chỉ: Xóm Nam Tiến, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ XăNG DầU NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0601118415
Địa chỉ: Thôn Thắng Thượng, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY TNHH SảN XUấT VậT LIệU CAO CấP HOàNG Hà

Mã số thuế: 0601118408
Địa chỉ: Xóm 21, thôn Thượng, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Nam Định

CôNG TY TNHH TYOGA QUốC Tế

Mã số thuế: 0601118398
Địa chỉ: Xóm 8, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định

CôNG TY TNHH ĐạT ĐượC

Mã số thuế: 0601118373
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí - XâY DựNG ĐứC LươNG

Mã số thuế: 0601118380
Địa chỉ: Thôn Xối Trì, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Nam Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ - THươNG MạI ĐồNG QUê

Mã số thuế: 0601118366
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CôNG TY TNHH VạN SơN HảI

Mã số thuế: 0601118359
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Giao An, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH MINH HảI CHUNG

Mã số thuế: 0601118341
Địa chỉ: Xóm 1, Diêm Điền, Xã Bình Hòa, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH VạN HảI CHUNG

Mã số thuế: 0601118334
Địa chỉ: Số 177 Vĩnh Mạc, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

Văn phòng công chứng Quất Lâm

Mã số thuế: 0601118285
Địa chỉ: TDP Lâm Khang, Thị trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thuỷ, Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI HảI QUYêN

Mã số thuế: 0601118260
Địa chỉ: Số 136 Song Hào, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Nam Định

CôNG TY TNHH NHôM ĐúC TRườNG TâM

Mã số thuế: 0601118246
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU THế PHươNG

Mã số thuế: 0601118253
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY TNHH MTV 1.70

Mã số thuế: 0601118239
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Nam Định

Trường mầm non Mỹ Hưng

Mã số thuế: 0601118158
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Trường mầm non Mỹ Trung

Mã số thuế: 0601118140
Địa chỉ: Mỹ Trung, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Trường mầm non Mỹ Hà

Mã số thuế: 0601118133
Địa chỉ: Mỹ Hà, Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Trường mầm non Mỹ Thắng

Mã số thuế: 0601118126
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Mỹ Thắng, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Trường Mầm non Mỹ Tân

Mã số thuế: 0601118119
Địa chỉ: Hồng Phú, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định