Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Hà Nam

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

Mã số thuế: 0700777786
Địa chỉ: Phố Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CÔNG TY TNHH WOO YOUNG HI-TECH VINA

Mã số thuế: 0700777673
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN SảN XUấT Và GIA CôNG BạC Nụ ĐíNH

Mã số thuế: 0900907954-001
Địa chỉ: Số nhà 25, phố Đông Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THựC PHẩM SAO VIệT - CHI NHáNH TạI Hà NAM

Mã số thuế: 0101827452-004
Địa chỉ: Thôn Ngái Trì, Xã Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư Và PHáT TRIểN MINH PHáT

Mã số thuế: 0107512145-001
Địa chỉ: Số 25, lô 6, BT5-2, KĐT mới Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Công ty CJ Engineering & Construction Co., Ltd- Thầu chính xd nhà máy CJ VINA AGRI - CN Hà Nam

Mã số thuế: 0700777666
Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn 2, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY TNHH DệT MAY DươNG NGọC

Mã số thuế: 0700777627
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY TNHH DệT MAY THịNH CườNG

Mã số thuế: 0700777634
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY TNHH GLOBAL NAM ANH

Mã số thuế: 0700777641
Địa chỉ: Thôn Tam Giáp, Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THàNH HạNH

Mã số thuế: 0700777659
Địa chỉ: Thôn Chuông, Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY TNHH DệT MAY MAI LINH

Mã số thuế: 0700777602
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700777592
Địa chỉ: Sở Giao thông vận tải Hà Nam- Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Công Ty TNHH Naxis Việt Nam Chi Nhánh Hà Nam

Mã số thuế: 0700777585
Địa chỉ: Đường N2, Khu A, Khu CN Hòa Mạc, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY CP ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI NGUYễN KHôI

Mã số thuế: 0700777578
Địa chỉ: Số 302A, đường Lê Lợi, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CôNG TY TNHH KIM KHí & HóA CHấT HAN YA

Mã số thuế: 0700777472
Địa chỉ: Phố Nguyễn Hữu Tiến, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Chi cục giám định xây dựng tỉnh Hà Nam

Mã số thuế: 0700777560
Địa chỉ: Số 1 Đường Lý Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CôNG TY TNHH MáY CôNG TRìNH ĐạI CáT

Mã số thuế: 0700777553
Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc 2, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CôNG TY TNHH WING KWONG INDUSTRIAL VIệT NAM

Mã số thuế: 0700777546
Địa chỉ: Xưởng X4, lô P, khu công nghiệp Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY TNHH MAY Và THươNG MạI HIềN TùNG

Mã số thuế: 0700777539
Địa chỉ: Thôn Thường ấm, Xã Tiên Hải, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG Và THươNG MạI NGọC ANH

Mã số thuế: 0700777521
Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NGọC Tú

Mã số thuế: 0700777514
Địa chỉ: Thôn Mộc Tòng, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP PHụ TRợ CHT VIệT NAM

Mã số thuế: 0700777507
Địa chỉ: Số 286, đường Nguyễn Hữu Tiến, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

DOANH NGHIệP TN VàNG BạC ĐứC THăNG

Mã số thuế: 0700777497
Địa chỉ: Thôn Văn Cống, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHươNG UYêN LINH

Mã số thuế: 0700777465
Địa chỉ: Xóm Đồng, thôn Non, Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XâY DựNG LIêN ANH

Mã số thuế: 0700777458
Địa chỉ: Thôn Mậu Chử, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI AN LONG THịNH

Mã số thuế: 0700777440
Địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Hữu Tiến, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ Và SảN XUấT HOàNG QUâN

Mã số thuế: 0700777433
Địa chỉ: Thôn Nguộn, Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY TNHH KHOáNG SảN Và XâY DựNG BảO THạCH

Mã số thuế: 0700777419
Địa chỉ: Thôn Bút Phong, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và VậN TảI XUâN MINH

Mã số thuế: 0700777426
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN XâY DựNG 398

Mã số thuế: 0700777401
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG HưNG SơN

Mã số thuế: 0700777384
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Phù Đê, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY TNHH SAMSIN VINA

Mã số thuế: 0700777377
Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

CôNG TY TNHH BôNG VảI SợI TIêN PHONG

Mã số thuế: 0700777352
Địa chỉ: Thôn Dưỡng Thọ, Xã Tiền Phong, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY TNHH Hệ THốNG DịCH Vụ BRISCA

Mã số thuế: 0700777345
Địa chỉ: Lũng Xuyên, Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

CôNG TY CP GạCH CHịU LửA HAMICO

Mã số thuế: 0700777338
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam