Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC TTC VIỆT NAM

Mã số thuế: 1001104740
Địa chỉ: Số nhà 15, phố Phạm Thế Hiển, tổ 13, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CÔNG TY TNHH HẢI GIANG AUDIO

Mã số thuế: 1001104814
Địa chỉ: Số 2, ngõ 1, đường Ngô Quang Bích, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CÔNG TY TNHH VĨNH MINH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001104772
Địa chỉ: Nhà ông Giáp, thôn Hồng Phong, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 1001104797
Địa chỉ: Số nhà 14/18, đường Trần Bình Trọng, khu đô thị 1 Trần Hưng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA AMIDABUTSU

Mã số thuế: 1001104807
Địa chỉ: Nhà ông Duy Hân, Thị Tứ Đệ Nhất, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CÔNG TY TNHH SKY POWER

Mã số thuế: 1001104765
Địa chỉ: Số nhà 16, đường Trần Bình Trọng, tổ 26, khu đô thị 1, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẮNG LÂM

Mã số thuế: 1001104758
Địa chỉ: Nhà bà Thơm, thôn Kìm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT ĐIệN THANG MáY ROYAL VIệT NAM

Mã số thuế: 1001104701
Địa chỉ: Lô 17, tổ 21, đường Lê Quý Đôn, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐôNG BắC THáI BìNH

Mã số thuế: 1001104719
Địa chỉ: Lô 10.11, phố Đốc Đen, khu đô thị Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH ROSY BELLE VIệT NAM - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0106490202-001
Địa chỉ: Nhà ông Hà, thôn An Lễ, Xã Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHú QUý PHáT

Mã số thuế: 1001104677
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Minh Phụng, thôn Phúc Thượng, Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CHI LâM

Mã số thuế: 1001104652
Địa chỉ: Số 127, đường Bùi Sỹ Tiêm, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN GIáO DụC Và LAO ĐộNG BìNH MINH

Mã số thuế: 1001104645
Địa chỉ: Số nhà 37B, đường Hoàng Công Chất, tổ 37, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI HùNG TOàN

Mã số thuế: 1001104638
Địa chỉ: Số 09/05, ngõ 527, đường Trần Lãm, tổ 28, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH KINH DOANH DịCH Vụ CầM Đồ KHáNH NAM

Mã số thuế: 1001104606
Địa chỉ: Số nhà 732, đường Lý Bôn, tổ 44, Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH VậN TảI BIểN MINH HUYềN

Mã số thuế: 1001104613
Địa chỉ: Số nhà 277, khu 8, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CôNG TY TNHH MAY XUấT KHẩU MạNH HUỳNH

Mã số thuế: 1001104589
Địa chỉ: Nhà ông Hồi, thôn Cổ Dũng 1, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN FUJI THáI BìNH

Mã số thuế: 1001104571
Địa chỉ: Số nhà 500, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH HIểN TâM

Mã số thuế: 1001104490
Địa chỉ: Nhà ông Huyên, thôn Công Bình, Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CôNG TY TNHH SôNG BIểN MINH TRANG

Mã số thuế: 1001104483
Địa chỉ: Nhà bà An, thôn Thanh Cách, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và DịCH Vụ THươNG MạI AN THàNH

Mã số thuế: 1001104557
Địa chỉ: Tầng 1, số 458 phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH KIM KHí GIANG PHONG

Mã số thuế: 1001104500
Địa chỉ: Nhà ông Ngô Quốc Hương, thôn La Uyên, Xã Minh Quang, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY TNHH GREE TREE

Mã số thuế: 1001104518
Địa chỉ: Nhà ông Rưỡng, xóm 12, Xã Đông Hòa, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư TLD SôNG HồNG

Mã số thuế: 1001104525
Địa chỉ: Nhà ông Đỉnh, thôn Đại Đồng, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN DU HọC Và GIớI THIệU VIệC LàM HùNG CườNG

Mã số thuế: 1001104532
Địa chỉ: Số 328, đường Lê Đại Hành, tổ 25, Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI HợP THàNH

Mã số thuế: 1001104451
Địa chỉ: Nhà ông Tuyến, thôn Duyên Nông, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và DịCH Vụ Kỹ THUậT VBM

Mã số thuế: 1001104444
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Đức Phương, tổ 38, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ KHANG BảO AN

Mã số thuế: 1001104469
Địa chỉ: Nhà ông Huy, khu 4, đường Nguyễn Công Trứ, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI THàNH PHáT - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0600303101-001
Địa chỉ: Số 109E, đường Lý Bôn, khu công nghiệp Phong Phú, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH TâM TIêM

Mã số thuế: 1001104412
Địa chỉ: Nhà ông Tiêm, Thôn Bùi Xá, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY TNHH BROTHERS FOODS

Mã số thuế: 1001104395
Địa chỉ: Lô MG1-01, khu TTTM Vincom shophouse, số 460 đường Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI NGọC THIêN LONG

Mã số thuế: 1001104363
Địa chỉ: Nhà ông Long, thôn Mỹ Lộc 1, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP TOàN NăNG

Mã số thuế: 1001104370
Địa chỉ: Nhà ông Lập, tổ 9, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

CôNG TY TNHH MAY PHáT LộC

Mã số thuế: 1001104388
Địa chỉ: Nhà ông Luyến, thôn Minh Đức, Xã Lô Giang, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NôNG NGHIệP THáI NINH

Mã số thuế: 1001104356
Địa chỉ: Số nhà 530, đường Ngô Thì Nhậm, tổ 22, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình