Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Hưng Yên

TRUNG TÂM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TRƯỜNG HỌC 68

Mã số thuế: 0900997852
Địa chỉ: Liêu Trung - Liêu Xá - Yên Mỹ - Hưng Yên, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI C.E.T HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900997838
Địa chỉ: Thôn Nguyễn Xá, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH IMAX VINA

Mã số thuế: 0900997845
Địa chỉ: Số 66 Phố Mới, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỘC PHÁT HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900997891
Địa chỉ: Phố Mới, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẮC TIÊN PHONG

Mã số thuế: 0900997884
Địa chỉ: Thôn Giã Cầu, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HÀ PHÁT

Mã số thuế: 0900997820
Địa chỉ: Số 2, Tập thể Viện Kiểm Sát, đường Tân Nhân, Phường Minh Khai, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

CôNG TY TNHH CHỉ SợI Và DâY DệT NEW ORDER

Mã số thuế: 0900997813
Địa chỉ: Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN COPENHAGEN DELIGHTS TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0104491289-003
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ LONG HưNG THịNH TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0900989851-001
Địa chỉ: Thôn Bùng Đông, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THUậN TIếN PHáT - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0304551873-006
Địa chỉ: Quốc lộ 5A, Thôn Tứ Mỹ, Xã Phùng Chí Kiên, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY TNHH PAC DOKA

Mã số thuế: 0900997796
Địa chỉ: Thôn Kim Huy, Xã Phan Đình Phùng, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUâN PHáT HưNG YêN

Mã số thuế: 0900997806
Địa chỉ: Thôn Đông Kết, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THể THAO ĐứC HUY

Mã số thuế: 0900997789
Địa chỉ: Đội 11, thôn An Chiểu, Xã Liên Phương, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

CôNG TY TNHH VIETNAM PROSPERITY

Mã số thuế: 0900997771
Địa chỉ: Thôn Đặng Xá, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TôN HòA PHáT ( Nộp thay NNT)

Mã số thuế: 0900997764
Địa chỉ: Đường E1, Khu E, KCN Phố Nối A, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY TNHH BảO HIểM BảO HưNG

Mã số thuế: 0900997757
Địa chỉ: Số 148 đường Chu Mạnh Trinh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

CôNG TY TNHH PHụ LIệU GIàY HAI DI VIệT NAM

Mã số thuế: 0900997725
Địa chỉ: Thôn Liêu Hạ, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI DUY TRọNG

Mã số thuế: 0900997718
Địa chỉ: Thôn Đọ, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY TNHH ANH TâM YêN Mỹ

Mã số thuế: 0900997690
Địa chỉ: Thôn Hảo, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN MINH LONG PRO-TECH

Mã số thuế: 0900997683
Địa chỉ: Số 86, đường Chu Mạnh Trinh, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG TấN

Mã số thuế: 0900997676
Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI AT GOLD

Mã số thuế: 0900997651
Địa chỉ: Thôn Cẩm Quan, Xã Cẩm Xá, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY TNHH Cơ KHí & VậN TảI HTC HưNG YêN

Mã số thuế: 0900997669
Địa chỉ: Thôn Nguyễn Xá, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI CUNG ứNG NHâN LựC VIệT

Mã số thuế: 0900997612
Địa chỉ: Số 225, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và XúC TIếN THươNG MạI THIêN PHú Hà NộI

Mã số thuế: 0900997588
Địa chỉ: Thôn Văn Nhuế, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG HưNG PHONG

Mã số thuế: 0900997595
Địa chỉ: Thôn Vân Ngoại, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Alphanam ( Nộp thay nhà thầu)

Mã số thuế: 0900997605
Địa chỉ: KCN Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY TNHH BảO NGUYêN TâM

Mã số thuế: 0900997570
Địa chỉ: Thôn Thiên Lộc, Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN CHăN NUôI PERTER HAND VIệT NAM

Mã số thuế: 0900997524
Địa chỉ: Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI NôNG TIếN PHáT

Mã số thuế: 0900997517
Địa chỉ: Số 23, Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY TNHH DINH DưỡNG DEMECO

Mã số thuế: 0900997429
Địa chỉ: Phố Bần, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TUấN QUYếT

Mã số thuế: 0900997436
Địa chỉ: Thôn Yên Lịch, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ TíCH TUYềN

Mã số thuế: 0900997411
Địa chỉ: Thôn Đào Lâm, Xã Nghĩa Dân, Huyện Kim Động, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THùY LINH KOREA WORL GYM SPORTS

Mã số thuế: 0900997348
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT CAO DUY

Mã số thuế: 0900997387
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thuần Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên