Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ROPEM

Mã số thuế: 2300947194
Địa chỉ: NR ông Dương Tuấn Anh, thôn Đông Sơn 3, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỮU HIỆP

Mã số thuế: 2300947081
Địa chỉ: (Nhà ông Trần Hữu Hiệp), Thôn Tuyên Bá, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH MYEONG SUNG VINA

Mã số thuế: 2300946793
Địa chỉ: Số 12 Bế Văn Đàn, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY TÍNH BẢO CHÂU

Mã số thuế: 2300947028
Địa chỉ: Khu 1 (NR Trần Mạnh Cường), Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY NHẬT QUANG

Mã số thuế: 2300947099
Địa chỉ: (NR Đào Văn Quang), khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2300947010
Địa chỉ: (NR Nguyễn Sỹ Hiệp) thôn Hoài Thị, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH HUMAN TECH

Mã số thuế: 2300947035
Địa chỉ: (NR bà Đỗ Thị Lan) đường Nguyễn Đăng Đạo, khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 2300947109
Địa chỉ: Số nhà 69, Đường Phạm Văn Chất, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TUẤN VŨ

Mã số thuế: 2300947116
Địa chỉ: (NR Nguyễn Anh Vũ) Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HƯNG KIM THỊNH BẮC NINH

Mã số thuế: 2300947123
Địa chỉ: Số 81 đường Nguyễn Đăng Đạo, khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 2300946962
Địa chỉ: (NR Đào Trọng Nghiệp) Thôn Hiệp Sơn, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST & FRIENDS BẮC NINH

Mã số thuế: 2300946955
Địa chỉ: Số 83, Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH THÉP AN VY

Mã số thuế: 2300946948
Địa chỉ: (NR Trần Thị Ngự) khu phố Trịnh Nguyễn, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 68

Mã số thuế: 2300947067
Địa chỉ: Số 6, đường Lê Hồng Phong, Khu phố Lê Hồng Phong, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH YONGSEONG PRIME GLOBAL

Mã số thuế: 2300947074
Địa chỉ: Lô H2-1-4, khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI HàN VIệT BắC NINH

Mã số thuế: 2300946909
Địa chỉ: Nhà riêng hộ Nguyễn Văn Luyện, thôn Núi Đông, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI ĐạI NGHĩA

Mã số thuế: 2300947003
Địa chỉ: (NR: Nguyễn Văn Lợi ), Đường Lý Tự Trọng, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH YOUNGJIN VINA - CHI NHáNH BắC NINH

Mã số thuế: 2400489614-001
Địa chỉ: Lô CN07-1 Khu Công nghiệp Yên Phong (mở rộng), Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HảI TUYếT

Mã số thuế: 2300946916
Địa chỉ: (NR Nguyễn Văn Việt), phố Mới, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH TRE VIệT GIA BìNH

Mã số thuế: 2300946786
Địa chỉ: (NR Lê Thanh Toản) Thôn Xuân Lai, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THăNG THùY

Mã số thuế: 2300946987
Địa chỉ: Thôn Liễn Hạ (Chợ Nội Doi-NR Lê Văn Thùy), Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH PHươNG LAN VY

Mã số thuế: 2300946994
Địa chỉ: Số 5, đường Thành Cổ, Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI HảI NINH BN

Mã số thuế: 2300946899
Địa chỉ: Tầng 1, Ki ốt 16-4B Chợ Lim, TT giao thương quốc tế, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH DU HọC QUốC Tế LợI CHI

Mã số thuế: 2300946874
Địa chỉ: (NR Nguyễn Văn Nam), khu Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH VậN TảI Và DịCH Vụ THươNG MạI Hà LINH

Mã số thuế: 2300946842
Địa chỉ: NR ông Hoàng Đình Hà, Khu Lãm Trại, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐIệN MáY TRUNG TRườNG

Mã số thuế: 2300946810
Địa chỉ: Số 63, đường Nguyễn Đăng Đạo, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI THIếT Bị ĐIệN KINH BắC

Mã số thuế: 2300946803
Địa chỉ: (NR Nguyễn Mạnh Hà) Khu Lãm Trại, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG YA MENG

Mã số thuế: 2300946835
Địa chỉ: Số 21, đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG AN SINH

Mã số thuế: 2300946828
Địa chỉ: Số 17 ngõ Văn Chỉ, khu phố Phù Lưu, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và chăn nuôi hỗn hợp Thanh Dân

Mã số thuế: 2300946867
Địa chỉ: Thôn Phủ, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU SH VINA

Mã số thuế: 2300946779
Địa chỉ: (NR Bà Nguyễn Thị Tước) Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN Và DịCH Vụ NAM ANH

Mã số thuế: 2300946722
Địa chỉ: Thôn Dương Sơn (NR Phạm Văn Nam), Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN NICE CAR VIệT NAM

Mã số thuế: 2300946641
Địa chỉ: Số 95 đường Bình Than, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NGâN PHáT BắC NINH

Mã số thuế: 2300946634
Địa chỉ: (NR Bà Bùi Thị Thu) Khu Phương Vỹ, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN BắC NINH HảI

Mã số thuế: 2300946666
Địa chỉ: (NR Nguyễn Công Trường) Phố Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh