Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN SAN HÔ VT - PT

Mã số thuế: 2600965268
Địa chỉ: Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ, tổ 6A, khu Đoàn Kết, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁNG QUỲNH

Mã số thuế: 2600965155
Địa chỉ: Khu 3, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CHI NHáNH TạI PHú THọ - CôNG TY TNHH PHáT TRIểN GIáO DụC HOàNG NAM

Mã số thuế: 0201712984-001
Địa chỉ: Số 10, Tổ 3, Ngõ 52, đường Cách mạng tháng 8, Phố Nguyễn Khu, Phường âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp và xây dựng minh châu

Mã số thuế: 2600965123
Địa chỉ: Thiện 2, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Phòng văn hóa và thông tin huyện Thanh Ba

Mã số thuế: 2600965109
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐạI VIệT PHú THọ

Mã số thuế: 2600965116
Địa chỉ: Khu Tân Trung, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN TOàN CầU XANH VINA

Mã số thuế: 2600965099
Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY TNHH TUấN TOàN THANH THủY

Mã số thuế: 2600965081
Địa chỉ: Khu 1, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CôNG TY TNHH ĐứC THANH PHú THọ

Mã số thuế: 2600965042
Địa chỉ: Số nhà 145, Khu Núi Trang, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN SARA PHú THọ

Mã số thuế: 2600965035
Địa chỉ: Khu 10, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Cao Xá

Mã số thuế: 2600965067
Địa chỉ: Khu 3, Xã Tứ Xã, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN GROUP DươNG PHú

Mã số thuế: 2600964867
Địa chỉ: Số 74, phố Hòa Bình, Phường âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Hưng Long

Mã số thuế: 2600965028
Địa chỉ: Khu Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CôNG TY TNHH SơN Hà PT

Mã số thuế: 2600964810
Địa chỉ: Thôn Đình 9, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CôNG TY TNHH SX Và TM PHáT PHúC

Mã số thuế: 2600964828
Địa chỉ: Khu 6, Xã Chu Hoá, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CôNG TY TNHH XUâN MAI PT

Mã số thuế: 2600964835
Địa chỉ: Tổ 52, Khu 12, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CôNG TY TNHH SAKAI AMIORI VIệT NAM

Mã số thuế: 2600964842
Địa chỉ: Lô CN07A, Khu công nghiệp Phú Hà, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

CôNG TY TNHH TàI THáI PHú THọ

Mã số thuế: 2600964803
Địa chỉ: Khu 3, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CôNG TY TNHH LONG PHượNG PHú THọ

Mã số thuế: 2600964722
Địa chỉ: Khu 8, Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY TNHH ĐấU GIá ANH MINH

Mã số thuế: 2600964715
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI PHú THọ - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI TAM QUY

Mã số thuế: 0105758048-005
Địa chỉ: Trường Cao đẳng nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng, số 2193, đường Hù, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CôNG TY TNHH AN KHáNH CK

Mã số thuế: 2600964698
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CôNG TY TNHH TâN HOàNG GIA YêN LậP

Mã số thuế: 2600964708
Địa chỉ: Xóm Đồng Xuân, Xã Xuân Viên, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI LINH ANH TâN SơN

Mã số thuế: 2600964680
Địa chỉ: Khu 8, Xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Phú Thọ

Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 2600964634
Địa chỉ: Đường Mai An Tiên, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CôNG TY TNHH HOàNG PHáT PHú THọ

Mã số thuế: 2600964578
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG QUANG MINH PHáT

Mã số thuế: 2600964560
Địa chỉ: Tổ 4, khu 9, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CôNG TY TNHH VIệT KHôI PHú THọ

Mã số thuế: 2600964585
Địa chỉ: Tổ 4A, khu Hương Trầm, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Phòng Văn Hóa Và Thông Tin

Mã số thuế: 2600964592
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NPT

Mã số thuế: 2600964553
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Cấp Dẫn, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Hùng Long

Mã số thuế: 2600964546
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hùng Long, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CôNG TY TNHH QUý PHúC PHú THọ

Mã số thuế: 2600964507
Địa chỉ: Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DAVATA

Mã số thuế: 2600964514
Địa chỉ: Khu 3, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CôNG TY TNHH HảI ĐăNG PT

Mã số thuế: 2600964521
Địa chỉ: Khu 2, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI CườNG TOàN PHáT

Mã số thuế: 2600964539
Địa chỉ: Tổ 28, Phố Thành Công, Phường Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ