Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HS COSMATIC VINA

Mã số thuế: 2400800075
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ - CCB SÔNG CẦU

Mã số thuế: 2400800131
Địa chỉ: Số 150, khu 1, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HÀ ANH

Mã số thuế: 2400800029
Địa chỉ: Phố Bùi, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH TIẾN HIỀN

Mã số thuế: 2400800068
Địa chỉ: Số 754, 756 đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM & DỊCH VỤ SUNFLOWER

Mã số thuế: 2400799983
Địa chỉ: Thôn Đồng Tân, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Công ty TNHH Trina Solar (Vietnam) Science & Technology

Mã số thuế: 2400800011
Địa chỉ: Lô CN 06, KCN Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH CUNG ứNG THựC PHẩM VIệT HùNG

Mã số thuế: 2400800004
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CôNG TY TNHH TM&DV XNK ĐạI PHú HưNG

Mã số thuế: 2400799990
Địa chỉ: Số 88 đường Thánh Thiên, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CôNG TY TNHH Đá GRANITE Lê BằNG

Mã số thuế: 2400799969
Địa chỉ: Thôn Non Giếng, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CôNG TY TNHH VậT Tư TổNG HợP TOàN THắNG

Mã số thuế: 2400799976
Địa chỉ: Số 235 đường Giáp Hải, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN SUNLAND

Mã số thuế: 2400799912
Địa chỉ: Số 255 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CôNG TY TNHH TM & XD TRườNG THANH

Mã số thuế: 2400799905
Địa chỉ: Thôn Tân Văn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CôNG TY TNHH TM - DV GIA HưNG

Mã số thuế: 2400799895
Địa chỉ: Thôn Thanh Long, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY TNHH TM & XD NINH HIệP

Mã số thuế: 2400799863
Địa chỉ: Thôn Tân Văn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CôNG TY TNHH YAMAHA MOTOR TOảN HươNG

Mã số thuế: 2400799849
Địa chỉ: Khu Lê Duẩn, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

HTX Sản Xuất, Kinh Doanh Chế Biến Lâm, Nông Sản Phúc Long

Mã số thuế: 2400799937
Địa chỉ: Thôn Biển Giữa, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THéP VạN XUâN VN

Mã số thuế: 2400799888
Địa chỉ: Lô số 13 Khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Và ứNG DụNG KHOA HọC Kỹ THUậT - CôNG NGHệ

Mã số thuế: 2400799824
Địa chỉ: Khu tập thể Trường Đại học Nông Lâm, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI THựC PHẩM áNH PHươNG

Mã số thuế: 2400799782
Địa chỉ: Ngõ 20 đường Lê Lợi, phố Trần Cung, Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CôNG TY TNHH MAY THàNH Đô

Mã số thuế: 2400799775
Địa chỉ: Thôn Cả, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ CHíNH ĐáNG

Mã số thuế: 2400799831
Địa chỉ: Làng Đồng, Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đình Chẽ

Mã số thuế: 2400799870
Địa chỉ: đình, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG ĐôNG HữU THọ

Mã số thuế: 2400799817
Địa chỉ: Số 177, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CôNG TY TNHH ANH HOàNG BắC GIANG

Mã số thuế: 2400799743
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Yên Ninh, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NôNG NGHIệP BắC GIANG

Mã số thuế: 2400799750
Địa chỉ: Thôn Yên Cư, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

CôNG TY TNHH CôNG TRườNG BắC GIANG

Mã số thuế: 2400799711
Địa chỉ: Xóm 3, thôn Yên Ninh, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH PHI Vũ BắC GIANG

Mã số thuế: 2400799729
Địa chỉ: Xóm 3, thôn Yên Ninh, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH NạO VéT LUồNG SôNG THáI BìNH

Mã số thuế: 2400799736
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình (Nhà riêng Đinh văn Long), Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp sạch Đông Hưng

Mã số thuế: 2400799768
Địa chỉ: Đông Lỗ, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CôNG TY TNHH TâN NôNG PHáT

Mã số thuế: 2400799694
Địa chỉ: Số 62 á Lữ, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

CôNG TY TNHH HS INTERTECH

Mã số thuế: 2400799662
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

CôNG TY TNHH NướC SạCH HIệP PHáT

Mã số thuế: 2400799687
Địa chỉ: Thôn Cẩm Bào, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CôNG TY TNHH NướC SạCH BạCH ĐằNG - BắC GIANG

Mã số thuế: 2400799655
Địa chỉ: Thôn An Nguyễn, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

CôNG TY TNHH TRâN MINH CHâU

Mã số thuế: 2400799648
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Hợp tác xã đầu tư dịch vụ Sao Thiên Vương

Mã số thuế: 2400799704
Địa chỉ: Số 210 đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ Độ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang