Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900799093
Địa chỉ: Thôn Bản Trại, Xã Kháng Chiến, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BÌNH GIA

Mã số thuế: 4900799054
Địa chỉ: Thôn Nà Pái, Xã Tân Văn, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 4900799047
Địa chỉ: Số 3, Phai Luông 2, khối Đại Thắng, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN ANH TUẤN LS

Mã số thuế: 4900799022
Địa chỉ: Số 01, đường Phai Vệ, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC ANH

Mã số thuế: 4900799015
Địa chỉ: Số 08, quốc lộ 1A, tổ 01, khối 08, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRầN VăN THắNG

Mã số thuế: 4900798854
Địa chỉ: Thôn Hồng Phong 3, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐồNG ĐộI

Mã số thuế: 4900798815
Địa chỉ: Khu Tái định cư Mai Pha, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV MINH ĐạI LạNG SơN

Mã số thuế: 4900798780
Địa chỉ: Thôn Thâm Mò, Xã Phú Xá, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH TâY KINH

Mã số thuế: 4900798798
Địa chỉ: Số 249, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI LạNG SơN - CôNG TY TNHH THẩM ĐịNH GIá SHC VIệT NAM

Mã số thuế: 0105778580-002
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT KHẩU QUế HồI VIệT NAM - CHI NHáNH TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0106014027-001
Địa chỉ: Thôn Bản Cáu, Xã Đề Thám, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NGUồN NHâN LựC HOàNG LONG TạI THàNH PHố LạNG SơN

Mã số thuế: 0101506603-006
Địa chỉ: Số 38, đường Lê Lợi, khối 03, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG TAM KHANG THáI

Mã số thuế: 4900798773
Địa chỉ: Số 20, phố Mỹ Sơn 5, khối 9, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI VậN TảI 168

Mã số thuế: 4900798734
Địa chỉ: Số 86, quốc lộ 1A, tổ 04, khối 10, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV AN TâM GIA PHúC

Mã số thuế: 4900798685
Địa chỉ: Số 41, đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU Lữ VăN TRườNG

Mã số thuế: 4900798646
Địa chỉ: Số 8, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH SơN Hà LạNG SơN

Mã số thuế: 4900798639
Địa chỉ: Thôn Ba Nàng, Xã Cai Kinh, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY Cổ PHầN ô Tô THàNH AN LONG BIêN TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0106118114-001
Địa chỉ: Tổ 05, khối 01, đường Quốc lộ 1A, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV MINH LONG LạNG SơN

Mã số thuế: 4900798597
Địa chỉ: Số 207, khu Dây Thép, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV HIếU HOA LS

Mã số thuế: 4900798607
Địa chỉ: Thôn Khòn Pát, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI CầU SơN - CHI NHáNH Xí NGHIệP THủY NôNG Đầ

Mã số thuế: 2400412650-009
Địa chỉ: Thôn Đồng Luông, Xã Hòa Lạc, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHúC TAM

Mã số thuế: 4900798572
Địa chỉ: Tổ 10, khu Ga, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV SOH

Mã số thuế: 4900798491
Địa chỉ: Thôn Pàn Pè, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH QUANG ANH LạNG SơN

Mã số thuế: 4900798484
Địa chỉ: Số 185, đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư THùY DUNG

Mã số thuế: 4900798413
Địa chỉ: Số 32, đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV HảI DươNG LạNG SơN

Mã số thuế: 4900798420
Địa chỉ: Số 384, Đường Khơ Đa, Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV TRườNG MINH LạNG SơN

Mã số thuế: 4900798195
Địa chỉ: Số 20, đường Ngô Thì Nhậm, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Hỷ VIệT

Mã số thuế: 4900798188
Địa chỉ: Số 11, Tổ 1, Khối 5, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV XUấT NHậP KHẩU TUấN ANH 66

Mã số thuế: 4900798170
Địa chỉ: Số 83, đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ THàNH ĐạT LS

Mã số thuế: 4900798131
Địa chỉ: Khu Vườn Sái, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH VIệT HOàNG LạNG SơN

Mã số thuế: 4900798082
Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, khu Đô thị Phú Lộc 4, khối 05, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV KHôI ĐứC

Mã số thuế: 4900798124
Địa chỉ: Thôn Co Măn, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Hợp tác xã Hòa Bình

Mã số thuế: 4900798117
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Yên, Xã Hòa Bình, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

VP đại diện công ty TNHH Hanoro TNS Việt Nam tại Lạng Sơn

Mã số thuế: 0102910110-002
Địa chỉ: Tầng 2, trạm giao dịch HTX Hữu Nghị, cửa khẩu Hữu Nghị, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU HảO PHáT THịNH

Mã số thuế: 4900798068
Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Phi Khanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn