Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐẠI THẮNG

Mã số thuế: 4601301640
Địa chỉ: Cầu Tuất, Xã Phúc Lương, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THẮNG LỘC

Mã số thuế: 4601301619
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HUY HOÀNG

Mã số thuế: 4601301626
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP 5S

Mã số thuế: 4601301633
Địa chỉ: Số nhà 106, Đường Xương Rồng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH ONEME VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601301577
Địa chỉ: Số nhà 19, tổ 20, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY NGỌC THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601301584
Địa chỉ: Số 690, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TLN

Mã số thuế: 4601301591
Địa chỉ: Số nhà Thôn Xuân Trù, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM BẠCH NGỌC LONG

Mã số thuế: 4601301552
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ TÂN NGUYỆT CÁT

Mã số thuế: 4601301520
Địa chỉ: Xóm Sơn Tiến, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI LàNG CHè THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4601301471
Địa chỉ: Xóm La Nạc, Xã La Bằng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH NEW ONE TECH

Mã số thuế: 4601301489
Địa chỉ: Lô CN4, khu công nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH DịCH Vụ TRườNG NHUNG

Mã số thuế: 4601301464
Địa chỉ: Số 19, tổ 17, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XD Và DVTM THANH LONG

Mã số thuế: 4601301224
Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XNK SAO VIệT

Mã số thuế: 4601301175
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI Và ĐầU Tư VNG

Mã số thuế: 4601301182
Địa chỉ: Số nhà 27+29, tổ 17 Đường Quang Trung, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU LâM LâM

Mã số thuế: 4601301150
Địa chỉ: Số nhà 205-207, đường Trường Chinh, xóm Trường Thịnh, Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CườNG NGâN

Mã số thuế: 4601301168
Địa chỉ: Tổ 18, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Hợp Tác Xã Thiên Lộc

Mã số thuế: 4601301111
Địa chỉ: xóm Cốc Lùng, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN Hà NINH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4601301129
Địa chỉ: Số nhà 17, tổ 9, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN BảO MINH

Mã số thuế: 4601301136
Địa chỉ: tổ 7, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG VăN HáN

Mã số thuế: 4601301104
Địa chỉ: Xóm La Đàn, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH AN TOàN LAO ĐộNG Và MôI TRườNG VIệT NAM

Mã số thuế: 4601301087
Địa chỉ: Khu dân cư số 5, tổ 10, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH ô Tô ĐạI AN

Mã số thuế: 4601301094
Địa chỉ: Số 337, Đường Phan Đình Phùng, tổ 27, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THươNG MạI XNK BảO TíN

Mã số thuế: 4601301055
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH VậN TảI THươNG MạI DịCH Vụ VIệT HưNG

Mã số thuế: 4601301023
Địa chỉ: Số 63i, đường Dương Tự Minh, tổ 10, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH LHĐ CREDIT

Mã số thuế: 4601300887
Địa chỉ: Số 767, đường Hoàng Quốc Việt, xóm Kim Tỉnh, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ BAHULI - CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 2300891103-001
Địa chỉ: Số 668 Phan Đình Phùng, tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ TIếN ĐạT TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 2600297469-002
Địa chỉ: Thửa đất số 613 và 614, tờ bản đồ số 7, khu dân cư số 1, đườ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH SảN XUấT TấM LợP VạN LợI - CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0106639156-001
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp số 3, Cảng Đa Phúc, Xã Thuận Thành, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CHI NHáNH TạI THáI NGUYêN - CôNG TY Cổ PHầN RICH GROUP

Mã số thuế: 0107505405-001
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI THáI NGUYêN - CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC Và THươNG MạI V-S.C.A.L.E

Mã số thuế: 0102354008-001
Địa chỉ: Số 192, Tổ 8, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI VăN PHúC

Mã số thuế: 4601300580
Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu Thành 1, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH BảO HIểM NHâN THọ TIếN PHáT

Mã số thuế: 4601300598
Địa chỉ: Số nhà 12, tổ 11, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH Tư VấN THươNG MạI QUốC TUấN

Mã số thuế: 4601300301
Địa chỉ: Số 19, tổ 10, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và SảN XUấT CôNG NGHIệP ĐồNG Hỷ

Mã số thuế: 4601300252
Địa chỉ: Xóm Long Giàn, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên