Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐÀO MINH ANH

Mã số thuế: 5400476402
Địa chỉ: Xóm Tân Thịnh, Xã Yên Trị, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 369

Mã số thuế: 5400476392
Địa chỉ: Tiểu khu Thạch Lý, Thị trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH DịCH Vụ BìNH MINH - CHI NHáNH HòA BìNH

Mã số thuế: 2300929149-001
Địa chỉ: Số 3, Ngõ 1199, Đường An Dương Vương, Tổ 11, Phường Chăm Mát, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MAY THảO THảO

Mã số thuế: 5400476339
Địa chỉ: Số 311, đường Trần Hưng Đạo, xóm 9, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY TNHH THịNH PHáT KIM BôI

Mã số thuế: 5400476321
Địa chỉ: Số 119, Phố Bưởi, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUANG VINH

Mã số thuế: 5400476314
Địa chỉ: Tổ 3, thôn Năm Lu, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH GIANG

Mã số thuế: 5400476106
Địa chỉ: Thôn Năm Lu, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cù GIANG

Mã số thuế: 5400476152
Địa chỉ: Xóm Yên Mu, Xã Lạc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRườNG TIểU HọC Và TRUNG HọC Cơ Sở TâN PHONG

Mã số thuế: 5400476145
Địa chỉ: Xóm Trang, Xã Tân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRườNG TIểU HọC Và TRUNG HọC Cơ Sở XUâN PHONG

Mã số thuế: 5400476138
Địa chỉ: Xã Xuân Phong, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

TRườNG TIểU HọC Và TRUNG HọC Cơ Sở THU PHONG

Mã số thuế: 5400476120
Địa chỉ: Xóm Nau, Xã Thu Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI ĐôNG NAM

Mã số thuế: 5400476096
Địa chỉ: Số 8, lô 3, khu đô thị dầu khí, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn

Mã số thuế: 5400476089
Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Thị trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC HồNG KHANH

Mã số thuế: 5400476071
Địa chỉ: Số nhà 86, tổ 20, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU BìNH AN

Mã số thuế: 5400476057
Địa chỉ: Xóm Yên Sơn, Xã Yên Lạc, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

QUỹ PHáT TRIểN KHOA HọC Và CôNG NGHệ TỉNH HòA BìNH

Mã số thuế: 5400476032
Địa chỉ: Số 562, đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC ĐứC HùNG

Mã số thuế: 5400476000
Địa chỉ: Nhà ông Trần Mạnh Hùng, ngã Ba Dốc Sống, xóm Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG PHúC NGUYêN

Mã số thuế: 5400476018
Địa chỉ: Số nhà 29, tổ 31, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ NôNG NGHIệP E-FARM

Mã số thuế: 5400475977
Địa chỉ: Số nhà 05E, tiểu khu 9, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Trường Trung học Phổ thông Yên Hòa

Mã số thuế: 5400475991
Địa chỉ: Xóm Kìa, Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ KHáNH NGA

Mã số thuế: 5400475984
Địa chỉ: Số 16, ngõ 1, đường Nguyễn Biểu, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TMĐ

Mã số thuế: 5400475952
Địa chỉ: Số nhà 29. ngõ 323, đường Trần Hưng Đạo, xóm 12, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG THUậN HòA PHáT

Mã số thuế: 5400475945
Địa chỉ: Xóm Đầm Đa 2, Xã Hợp Hòa, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG KHOA VIệT

Mã số thuế: 5400475938
Địa chỉ: Lô số NK3-01, Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, Xóm 13, đường Tr, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY TNHH BUNTAPHAN HòA BìNH

Mã số thuế: 5400475448
Địa chỉ: Xóm Quê Sụ, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI PHú Mỹ HOA

Mã số thuế: 5400475920
Địa chỉ: Số 24, Đường Hai Bà Trưng, Tổ 12, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI NGọC ANH

Mã số thuế: 5400475906
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 16, Phường Thái Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU SOLAVINA HòA BìNH

Mã số thuế: 5400475889
Địa chỉ: Xóm Bãi Đa, Xã Bảo Hiệu, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN SơN THủY II

Mã số thuế: 5400475871
Địa chỉ: Km 18, QL6, Xã Dân Hòa, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và KIếN THIếT MIềN NúI

Mã số thuế: 5400475857
Địa chỉ: Số 23, đường Cao Bá Quát, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

HợP TáC Xã Hà PHONG

Mã số thuế: 5400475864
Địa chỉ: Xóm môn, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN QUảN Lý Dự áN ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ SôNG Đà

Mã số thuế: 5400475818
Địa chỉ: Số nhà 16, Ngõ 139, tổ 10, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KIM ĐạI VIệT

Mã số thuế: 5400475790
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CôNG TY TNHH MTV HưNG GIA PHáT

Mã số thuế: 5400475776
Địa chỉ: Thôn Lão Nội, Xã Phú Lão, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SảN XUấT Và THươNG MạI THảO BìNH

Mã số thuế: 5400475744
Địa chỉ: Xóm Bùi Trám, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình