Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200866821
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP CQ

Mã số thuế: 5200866814
Địa chỉ: Thôn Khe Dứa, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CôNG TY TNHH NHà GIả Cổ SứC MạNH TIếN

Mã số thuế: 5200866758
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HTX Dịch vụ nông nghiệp Văn Lãng

Mã số thuế: 5200866701
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Văn Lãng, Huyện Yên Bình, Yên Bái

BệNH VIệN SảN - NHI

Mã số thuế: 5200866691
Địa chỉ: Số 721, đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

DOANH NGHIệP Tư NHâN DũNG MAI LụC YêN

Mã số thuế: 5200866652
Địa chỉ: Thôn Thâm Pồng, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRịNH ĐứC HUY

Mã số thuế: 5200866606
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Tân Hợp, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CôNG TY TNHH TổNG HợP XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ TâY BắC

Mã số thuế: 5200866596
Địa chỉ: Số nhà 151, tổ 5, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐIệP NGHĩA

Mã số thuế: 5200866532
Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI HOàNG LAN TạI TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 5300225677-001
Địa chỉ: Số nhà 004, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 46, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRUNG TâM KIểM SOáT BệNH TậT TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 5200866518
Địa chỉ: Số 729, đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NASUN YêN BáI

Mã số thuế: 5200866483
Địa chỉ: Số nhà 12, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 5, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

DOANH NGHIệP Tư NHâN ANH SơN YB

Mã số thuế: 5200866490
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HộI KHUYếN HọC TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 5200866469
Địa chỉ: Số 1141, đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN NGọC LINH MCC

Mã số thuế: 5200866476
Địa chỉ: Bản Trống Tông Khúa, Xã Khau Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Y HọC MINH TâM

Mã số thuế: 5200866370
Địa chỉ: Số 01, Đường Ngô Gia Tự, Tổ 57, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI YêN BáI - CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC ĐàO TạO Và PHáT TRIểN NGUồN NHâN LựC VN

Mã số thuế: 0106104986-021
Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN HợP LựC

Mã số thuế: 5200866148
Địa chỉ: Tổ 18, phố Phúc Sơn, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CS TâN THàNH ĐạT

Mã số thuế: 5200866187
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Viettel, đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

DOANH NGHIệP Tư NHâN HOàNG NGọC BảO AN

Mã số thuế: 5200866130
Địa chỉ: Số nhà 104, đường Trần Hưng Đạo, tổ 14, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CHế BIếN LâM SảN THIêN AN

Mã số thuế: 5200866123
Địa chỉ: Thôn Đồng Đao, Xã Đại Đồng, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THịNH HưNG YêN BáI

Mã số thuế: 5200865987
Địa chỉ: Tổ 33, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CôNG TY TNHH TIếN ĐạT VăN YêN

Mã số thuế: 5200865962
Địa chỉ: Số 02, Thôn Hồng Phong, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN ZAKKA YêN BáI

Mã số thuế: 5200865867
Địa chỉ: Tổ 06, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN ĐịA CHấT GIA HưNG

Mã số thuế: 5200865810
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CôNG TY TNHH SXTM BAO Bì YêN BáI

Mã số thuế: 5200865602
Địa chỉ: Tổ 14B, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIệP Tư NHâN NAM THịNH CHấN THịNH

Mã số thuế: 5200865521
Địa chỉ: Thôn Cao 1, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

VăN PHòNG ĐạI DIệN YêN BáI - CôNG TY TNHH KIểM TOáN CHâU á

Mã số thuế: 0102000577-003
Địa chỉ: Số nhà 51, Đường thành cồng, tổ 44, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CHI NHáNH YêN BáI - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ P.E.D

Mã số thuế: 0900849614-002
Địa chỉ: 109, Đường Quang Trung, tổ 52, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CôNG TY TNHH HC WINDOW

Mã số thuế: 5200865472
Địa chỉ: 143, Đường Lý Tự trọng, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CôNG TY TNHH MAVIN YêN BìNH

Mã số thuế: 5200865497
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đại Đồng, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CôNG TY TNHH ô Tô XE MáY THủY HUấN

Mã số thuế: 5200865465
Địa chỉ: Số nhà 17, đường Thanh Niên, tổ 8, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN TâN BìNH PHáT YêN BáI

Mã số thuế: 5200865313
Địa chỉ: Tổ 7B, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HTX Dịch vụ nông nghiệp chăn nuôi thủy sản Minh Phú

Mã số thuế: 5200865306
Địa chỉ: Nhà bà Hoàng Thị Hoạt, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA STROMAN VIệT NAM TạI TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0900591267-003
Địa chỉ: Tổ 12A, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái