Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Sơn La

CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN SƠN LA

Mã số thuế: 5500541969
Địa chỉ: Bản Phường, Xã Chiềng Ngần, TP. Sơn La, Sơn La

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 2699

Mã số thuế: 5500541567
Địa chỉ: Số nhà 234, Đường Trường Chinh, Tổ 1, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN HUY HOàNG SơN LA

Mã số thuế: 5500541694
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, Sơn La

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHúC ĐạT SơN LA

Mã số thuế: 5500541535
Địa chỉ: Số 78, Tiểu khu 14, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TâN VượNG SơN LA

Mã số thuế: 5500541542
Địa chỉ: Số 38, Đường Lò Văn Giá, Tổ 1, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Sơn La

DOANH NGHIệP Tư NHâN HUY HưNG MAI SơN

Mã số thuế: 5500541510
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Sơn La

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Mường Chiên

Mã số thuế: 5500541528
Địa chỉ: Mường Chiên, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN THàNH TâY BắC

Mã số thuế: 5500541493
Địa chỉ: Số nhà 200, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 9, Phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, Sơn La

HợP TáC Xã SảN XUấT Và DịCH Vụ DU LịCH MộC PHáT

Mã số thuế: 5500541461
Địa chỉ: KHU RừNG THôNG BảN áNG II, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY TNHH SAO SơN LA

Mã số thuế: 5500541422
Địa chỉ: Số nhà 02, Đường Tô Hiệu, Tổ 4, Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, Sơn La

VăN PHòNG ĐạI DIêN CôNG TY TNHH WIMEX VIệT NAM - TạI THàNH PHố SơN LA

Mã số thuế: 0107076788-001
Địa chỉ: Tầng 3 nhà A, TT Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề, Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG CT THăNG LONG CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 0107473288-001
Địa chỉ: Số 14, Khu đô thị Lam Sơn, Tổ 12, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Sơn La

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Phong Vân

Mã số thuế: 5500541380
Địa chỉ: Xứ Đồng Mè bản Đồng Lương, Xã Huy Hạ, Huyện Phù Yên, Sơn La

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHầN MềM THàNH GIáP SơN LA

Mã số thuế: 5500541302
Địa chỉ: Số 11, Ngõ 36, Đường Nguyễn Du, Tổ 12, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN BáCH TùNG SơN LA

Mã số thuế: 5500541292
Địa chỉ: Số 385, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 12, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Sơn La

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI NHậT NGUYêN SơN LA

Mã số thuế: 5500541285
Địa chỉ: Số nhà 89, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 11, Phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, Sơn La

CôNG TY TNHH PHúC NGô

Mã số thuế: 5500541197
Địa chỉ: Số 172B, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 10, Phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, Sơn La

CôNG TY TNHH THàNH THùY

Mã số thuế: 5500541207
Địa chỉ: Bản Lê Hồng Phong, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Sơn La

CôNG TY TNHH ĐứC BảY SơN LA

Mã số thuế: 5500541084
Địa chỉ: Số nhà 141B, Đường Tô Hiệu, Tổ 7, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Sơn La

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THáI SơN SơN LA

Mã số thuế: 5500540972
Địa chỉ: Tiểu khu 20, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN AN PHú SơN LA

Mã số thuế: 5500541045
Địa chỉ: Đường 3/2, Tổ 9, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Sơn La

HTX Chiềng Khay

Mã số thuế: 5500541077
Địa chỉ: Xã Chiềng Khay, Xã Chiềng Khay, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

CôNG TY TNHH ĐứC MINH SơN LA

Mã số thuế: 5500541038
Địa chỉ: Đường Chu Văn An, Tổ 2, Phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, Sơn La

CHI NHáNH SơN LA - CôNG TY Cổ PHầN Dự KIM

Mã số thuế: 0105777650-018
Địa chỉ: Số 97, Đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Sơn La

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG VượNG HùNG

Mã số thuế: 5500540845
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Sơn La

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUảN Lý, KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI SơN LA

Mã số thuế: 5500540813
Địa chỉ: Số 47, Đường Chu Văn An, Tổ 2, Phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, Sơn La

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP XANH

Mã số thuế: 5500540838
Địa chỉ: BảN Nà Bó II, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY TNHH THàNH TUYêN MAI SơN

Mã số thuế: 5500540771
Địa chỉ: Tiểu khu Co Muông, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN QUYếT THắNG SôNG Mã

Mã số thuế: 5500540764
Địa chỉ: Bản Lê Hồng Phong, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và ĐầU Tư PHáT TRIểN HồNG PHúC - CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 0106980454-001
Địa chỉ: Số nhà 32, Đường Lê Đức Thọ, Tổ 10, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Sơn La

Hợp tác xã nông nghiệp Nà Khi

Mã số thuế: 5500540757
Địa chỉ: Bản Nà Khi, Xã Mường Lạn, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Châu

Mã số thuế: 5500540683
Địa chỉ: Bản Mo Nghè 3, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

Trung tâm tư vấn pháp luật

Mã số thuế: 5500540676
Địa chỉ: SN 25B, đường Lê Lợi, tổ 5, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN THáI DươNG MộC CHâU

Mã số thuế: 5500540588
Địa chỉ: Số 147, Đường Lê Thanh Nghị, Tiểu khu Bệnh viện 2, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Hợp tác xã dịch vụ thương mại Hải Anh

Mã số thuế: 5500540556
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Sơn La