Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ BÌNH MINH

Mã số thuế: 6200089581
Địa chỉ: Số 428- đường Trường Chinh, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐầU Tư PHáT TRIểN LONG THàNH TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 5701423002-002
Địa chỉ: SN 232, đường Trần Phú, tổ 4B, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU - DịCH Vụ THươNG MạI THàNH ĐạT TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0200680948-003
Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NăNG LượNG VạN THắNG

Mã số thuế: 6200089528
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp

Mã số thuế: 6200089535
Địa chỉ: Đông phong- Lai Châu, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG XUâN LAI CHâU

Mã số thuế: 6200089510
Địa chỉ: Tổ 02, Phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI TổNG HợP Hà THàNH TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0101830913-001
Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HợP TáC Xã XUâN TRườNG

Mã số thuế: 6200089486
Địa chỉ: Thôn 41, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG AN PHáT PT

Mã số thuế: 6200089479
Địa chỉ: Bản Huổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Trường Mầm Non Khun Há

Mã số thuế: 6200089461
Địa chỉ: xã Khun Há, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG THAN UYêN

Mã số thuế: 6200089454
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH VậN TảI & THươNG MạI HOàNH SơN

Mã số thuế: 6200089447
Địa chỉ: Bản Hổi Lùng, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN & XâY DựNG Số 39

Mã số thuế: 6200089415
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Công ty bảo việt nhân thọ Lai Châu

Mã số thuế: 0102641429-065
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà trụ sở Công ty Bảo hiểm Lai Châu, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

TRUNG TâM Tư VấN Và XúC TIếN ĐầU Tư TỉNH LAI CHâU

Mã số thuế: 6200089398
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Trường PTBTBT - THCS Mù Cả

Mã số thuế: 6200089366
Địa chỉ: Xã Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN NôNG NGHIệP LAI CHâU

Mã số thuế: 6200089359
Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A, số 028, đường Thanh Niên, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI & ĐầU Tư XâY DựNG TIếN THàNH

Mã số thuế: 6200089341
Địa chỉ: SN 011, Ngõ 167, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 9, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU TổNG HợP TỉNH LAI CHâU

Mã số thuế: 5600101513-007
Địa chỉ: Km 6,5 Tỉnh lộ 128, xã Nậm Loỏng, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Công Ty Cổ Phần Điện Nậm Nhùn

Mã số thuế: 6200089334
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Hạnh Phương

Mã số thuế: 6200089278
Địa chỉ: SN 38, Phố Trần Quốc Toản, Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Tráng

Mã số thuế: 6200089260
Địa chỉ: Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Công Ty Cổ Phần Xd&Tm Minh Hiếu

Mã số thuế: 6200089253
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Trọng Lâm 68

Mã số thuế: 6200089239
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Công Ty TNHH Xdtm Hoàng Anh

Mã số thuế: 6200089246
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Ng�n H�ng Th��ng M�i C� Ph�n B�u �i�n Li�n Vi�t - Chi Nh�nh Lai Ch�u

Mã số thuế: 6300048638-073
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Đình Dự

Mã số thuế: 6200089207
Địa chỉ: Số nhà 265, Tổ 26, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Đầu Tư Hải Liên

Mã số thuế: 6200089214
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Hùng

Mã số thuế: 6200089172
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Xây Dựng Khắc Duy

Mã số thuế: 6200089197
Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Thành Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0200469085-001
Địa chỉ: Khu Trung tâm thương mại, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Công Ty Cổ Phần Hà Thanh Châu

Mã số thuế: 6200089140
Địa chỉ: Khu phố 12, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Hợp Tác Xã Vương Hà

Mã số thuế: 6200089165
Địa chỉ: Phường Đoàn Kết, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

Doanh Nghiệp TN Xnk Thương Mại Và Dịch Vụ Vy Uyên

Mã số thuế: 6200089119
Địa chỉ: Pa Nậm Cúm, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HộI LUậT GIA TỉNH LAI CHâU

Mã số thuế: 6200089133
Địa chỉ: Tầng 1- Nhà C- Khu hành chinh tỉnh Lai Châu, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu