Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH THÁI LAI ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600294551
Địa chỉ: Số nhà 60, Tổ dân phố 11, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẰNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600294544
Địa chỉ: Số nhà 36, Tổ dân phố 3, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà SSP VIệT NAM - CHI NHáNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0106980045-019
Địa chỉ: Bản Ten, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Hợp tác xã Anh Duy

Mã số thuế: 5600294463
Địa chỉ: Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

DOANH NGHIệP Tư NHâN THU HằNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600294431
Địa chỉ: Số nhà 36, Tổ dân phố 3, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI LONG THọ TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600294424
Địa chỉ: Số nhà 45, Tổ dân phố 8, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HĐ TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600294287
Địa chỉ: Số nhà 195, Tổ dân phố 21, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

DOANH NGHIệP Tư NHâN KHANG THịNH TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600294086
Địa chỉ: Bản Che Phai, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Trung tâm Dân số - Kế hoach hóa Gia đình huyện Điện Biên

Mã số thuế: 5600294135
Địa chỉ: Pú Tửu, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Mường Chà

Mã số thuế: 5600294061
Địa chỉ: Tổ dân phố số 14, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CôNG TY TNHH CáT CáT ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600293935
Địa chỉ: Tầng 2, Số nhà 70, Tổ dân phố 19, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

DOANH NGHIệP Tư NHâN HảI CườNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600293928
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CôNG TY TNHH THIêN LONG TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600293879
Địa chỉ: Số nhà 104B, Tổ dân phố 21, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

DOANH NGHIệP TN SảN XUấT Và THươNG MạI NHU NGOAN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600293861
Địa chỉ: Thôn Hồng Cúm, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Hợp Tác Xã Thành Luân

Mã số thuế: 5600293822
Địa chỉ: Bản trung tâm, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

DOANH NGHIệP TN VạN TOàN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600293808
Địa chỉ: Số nhà 209, Tổ dân phố 21, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI THIêN TâN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600293815
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN VNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600293741
Địa chỉ: Số nhà 10, Tổ dân phố 4, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CôNG TY CP ĐầU Tư XâY DựNG 388 ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600293572
Địa chỉ: Số nhà 280, Tổ dân phố 18, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

HTX nông sản thực phẩm Hoàng Hà

Mã số thuế: 5600293565
Địa chỉ: Ki ốt 9, chợ trung tâm 1, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG 776 ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600293484
Địa chỉ: Đội 14, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Phương Cường Việt Nam

Mã số thuế: 5600293156
Địa chỉ: Số nhà 97, Tổ dân phố 16, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Công Ty TNHH Sản Xuất Nông Nghiệp Sạch Mường ảng

Mã số thuế: 5600293149
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty TNHH Duy Thái Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600292988
Địa chỉ: Đội 6, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Cục Thuế tỉnh Điện Biên-Nộp thay

Mã số thuế: 5600292931
Địa chỉ: SN 825 - Tổ 14, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Công Ty Cổ Phần Điện Mường Tùng

Mã số thuế: 5600292949
Địa chỉ: Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Công Ty TNHH Đức Tuấn Điện Biên

Mã số thuế: 5600292868
Địa chỉ: Số nhà 99, Tổ dân phố 6, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

Trường Mầm Non Nậm Din

Mã số thuế: 5600292850
Địa chỉ: Xã Phình Sáng, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Công ty TNHH một thành viên thủy điện SODIC Điện Biên

Mã số thuế: 5600292762
Địa chỉ: SN 42 Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Công Ty TNHH Kim Huệ Điện Biên

Mã số thuế: 5600292748
Địa chỉ: Tổ dân phố Thống Nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Doanh Tuần Giáo

Mã số thuế: 5600292709
Địa chỉ: Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phát Tài Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600242909-001
Địa chỉ: Bản Hin, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Đoàn Lân

Mã số thuế: 5600153247-001
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty TNHH Sản Xuất Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Thương Mại Mường Khoe

Mã số thuế: 5600292610
Địa chỉ: Bản Pá Cha, Xã ảng tở, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Công Ty TNHH Mtv Hải Vân Điện Biên

Mã số thuế: 5600292628
Địa chỉ: Số nhà 300, Tổ dân phố 9, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên