Mã số thuế doanh nghiệp tại Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC BẢO PHÚC

Mã số thuế: 5300720544
Địa chỉ: Số nhà 032, Khu đô thị The Manor Eco, đường Trần Hưng Đạo, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ XUâN SơN

Mã số thuế: 5300720470
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Xuân Sơn, phố Trần Phú, tổ 7, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH ĐạI LộC

Mã số thuế: 5300720449
Địa chỉ: Số nhà 018, đường Phạm Xuân Huân, tổ 7C, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư XâY DựNG NGUYêN TRườNG

Mã số thuế: 5300720431
Địa chỉ: Số nhà 260, đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI HOàNG NHI

Mã số thuế: 5300720424
Địa chỉ: Số nhà 060, Ngũ Chỉ Sơn, tổ 4, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư TàI CHíNH HưNG PHáT

Mã số thuế: 5300720417
Địa chỉ: Số nhà 005 đường Cao Bá Quát, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

BQLDA PhátTriển CSHTDL hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện KV tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Lào Cai

Mã số thuế: 5300720382
Địa chỉ: Khối IV, Đường 30 - 4, Phường Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DU LịCH Và DịCH Vụ NHậT LINH

Mã số thuế: 5300720375
Địa chỉ: Số nhà 093, đường Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI NAM VIệT

Mã số thuế: 5300720350
Địa chỉ: Số nhà 164, đường Trần Đại Nghĩa, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI THU TRANG

Mã số thuế: 5300720368
Địa chỉ: Số nhà 006, đường Lê Thanh, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU NAM LINH

Mã số thuế: 5300720209
Địa chỉ: Nhà bà Ngô Thị Thúy Dung, tổ dân phố Nậm Cáy 1+2,, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HòA NIêN

Mã số thuế: 5300720216
Địa chỉ: Số nhà 181, đường Điện Biên,, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH CHế BIếN LâM SảN NGọC Hà

Mã số thuế: 5300720223
Địa chỉ: Nhà bà Phan Thị Sen, ngã 3 Cầu Đen, tổ 2b, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HIệP PHươNG

Mã số thuế: 5300720230
Địa chỉ: Số nhà 105 đường Tôn Thất Thuyết, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY CP MặT TRờI FANSIPAN

Mã số thuế: 5300720135
Địa chỉ: Số 012, phố Thác Bạc, tổ 10, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Và ĐầU Tư TâY BắC

Mã số thuế: 5300720110
Địa chỉ: Số nhà 079, đường Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH BìNH MINH SA PA

Mã số thuế: 5300720128
Địa chỉ: Số nhà 017, đường Sở Than, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Lào Cai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Phúc

Mã số thuế: 5300714526
Địa chỉ: Số nhà 075 đường Ngô Minh Loan, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Duy Khánh

Mã số thuế: 5300714501
Địa chỉ: Lô B.4 Khu B, khu kiểm hoá cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH ĐầU Tư - THươNG MạI THIêN MộC - CHI NHáNH LàO CAI

Mã số thuế: 0104743521-001
Địa chỉ: Số nhà 002, đường Cù Chính Lan, Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

VăN PHòNG ĐạI DIệN - CôNG TY TNHH MTV NăNG Vũ TạI BáT XáT

Mã số thuế: 5300697013-001
Địa chỉ: Số nhà 024 đường Hoàng Liên, tổ 4, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VàNG BạC Đá QUí THịNH VượNG

Mã số thuế: 5300720047
Địa chỉ: Số nhà 217, đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV VàNG BạC DOANH CHíNH

Mã số thuế: 5300720008
Địa chỉ: Nhà ông Chính, Khu 6 B1, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH Và DịCH Vụ SA PA

Mã số thuế: 5300719997
Địa chỉ: Số nhà 172 đường Thạch Sơn,tổ 4A, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐạI THàNH SDC

Mã số thuế: 5300719972
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Đắc Quang, thôn 2, Xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG DịCH Vụ GIA BảO

Mã số thuế: 5300719965
Địa chỉ: Nhà bà Ngô Thanh Quyên, đội 1, Xã San Sả Hồ, Huyện Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY CP ĐầU Tư XâY DựNG SAPA

Mã số thuế: 5300719852
Địa chỉ: Số nhà 017 đường Tuệ Tĩnh, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ GIáO DụC CHấT LượNG CAO

Mã số thuế: 5300719877
Địa chỉ: Số nhà 38a, phố Soi Tiền, tổ 29, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DU LịCH KIM CươNG SA PA

Mã số thuế: 5300719845
Địa chỉ: Số nhà 28A, đường Mường Hoa, phố Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TâN Vũ PHONG

Mã số thuế: 5300719796
Địa chỉ: Nhà bà Đinh Thị Huyền, thôn Phú Nhuận 3, Xã Phú Nhuận, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LũNG Pô 2

Mã số thuế: 5300719771
Địa chỉ: Nhà ông Lý Văn Ngọc, thôn Lũng Pô 2, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XâY DựNG MạNH QUANG

Mã số thuế: 5300719732
Địa chỉ: Số nhà 18A, đường Trần Bình Trọng, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CầM NGUYêN

Mã số thuế: 5300719683
Địa chỉ: Số nhà 177, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai

Hợp Tác Xã Hoa Địa Lan Tả Phìn

Mã số thuế: 5300719764
Địa chỉ: Đội 4, thôn Sả Séng, Xã Tả Phìn, Huyện Sa Pa, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH THIểU Số

Mã số thuế: 5300719757
Địa chỉ: Số nhà 785, đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Sa Pa, Huyện Sa Pa, Lào Cai